54 nya professorer och doktorer vid Örebro universitet

Örebro universitetet hade sin årliga doktorspromotion och professorsinstallation i helgen. Under högtidliga former installerades 14 nya professorer samtidigt som 36 doktorer och fyra hedersdoktorer promoverades. Universitetet delade också ut två priser, det pedagogiska priset och ett samverkanspris.

Fyra personer promoverades till hedersdoktorer: Nancy Darling, professor i psykologi vid Oberlin College i Ohio och den nordamerikanska Editorn för Journal of Adolescence. Göran Goldkuhl, professor i informatik vid Linköpings universitet. Lynn R. Goldman, Dean vid George Washington University, School of Public Health and Health Services. Jill Morrison, professor i allmänmedicin vid institutionen för Hälsa och välbefinnande samt dekan för undervisning och lärande vid fakulteten för Medicin, veterinärmedicin och livsvetenskaper, universitetet i Glasgow.

Öppna föreläsningar 
och högtid

"Kraft – för tillväxt och utveckling" var årets tema för högtiden som började redan på fredagskvällen med en akademisk festkonsert på Musikhögskolan, Örebro universitet.

På lördagen anordnades en rad populärvetenskapliga kortföreläsningar för allmänheten på konferenscentret Conventum i centrala Örebro där de nya doktorerna, professorerna, hedersdoktorerna och pristagarna föreläste i sina ämnen. Sammanlagt erbjöds 23 föreläsningar som hade cirka 1 100 besökare.

På eftermiddagen ägde den högtidliga promoverings- och installationsceremonin rum. Orator var professor Per Ledin som talade kring temat "Kraft – för tillväxt och utveckling". Efteråt följde bankett på Conventum Örebro.

Svenska Kammarorkestern, Musikhögskolans kammarkör, Musikhögskolans studenter och Örebro Studentsångare svarade för den musikaliska gestaltningen under hela helgprogrammet. Studenter och lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ansvarade för det övergripande temat, mat och dryck.

Fyra pristagare

Under kvällen tog två universitetslärare emot pris för sina pedagogiska insatser. På uppdrag av universitetet delar Örebro studentkår årligen ut Pedagogiska priset till lärare som levandegjort undervisningen och utmärkt sig som duktiga pedagoger. Årets pristagare var Helen Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Jürgen Degner, universitetslektor i socialt arbete.

Årets Samverkanspris gick till universitetslektor Jenny Lagsten och kemiprofessor Bert Van Bavel. Örebro universitet, Regionförbundet Örebro och Handelskammaren har inrättat ett årligt stipendium på 10 000 kr till den person eller grupp inom universitetet som på ett innovativt sätt utvecklat universitetets samarbete med andra aktörer i Örebroregionen.

Universitetslektor Jenny Lagsten fick priset för sin samverkan med företag och myndigheter inom informatikämnet. "(Hon) visar därmed hur man på ett integrerat sätt i utbildningen kan arbeta med samverkansprojekt som har uthållighet, gagnar studenter och bygger hållbara broar mellan universitetet och näringslivet," lyder en del ur motiveringen.

Kemiprofessor Bert van Bavel fick ta emot samverkansstipendiet för "en samverkan som resulterar i en avsevärd förstärkning av forskningsmiljön och uppenbar nytta för samverkansparterna." Forskningsmiljön MTM (Människa Teknik Miljö) är ett av FN:s tre referenslaboratorier för långlivade organiska miljögifter. Samverkan med Waters Corporation har medfört att MTM utsetts till Waters Center of Innovation, vilket ger MTM tillgång till ny avancerad analysteknologi och att Waters-anställda inkluderas i forskarutbildning. De regionala företagen Thorslundkagge och Grythyttan Vin har i samverkan kunnat utveckla sina produkter inom lagring av vin och whisky.