Förlängd anmälan till höstterminen 2013

Anmälningsperioden till höstterminen 2013 är förlängd till och med klockan 24.00 tisdagen den 16 april. Orsaken är att Antagning.se inte fungerade fullt ut de sista timmarna före anmälningsperiodens ordinarie slut den 15 april.