Framgångsrik linje till högre studier

Målet för Linje 14 är att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer. Projektet har varit framgångsrikt – när högstadieungdomar beskriver Linje 14 står det för engagemang, hopp och möjligheter.

När Linje 14 startade på Vivallaskolan låg Vivalla i botten i statistiken över utbildningsnivån i olika bostadsområden i Örebro. Nu visar statistik att Vivallaskolans elever går vidare till högre utbildning i större utsträckning än riksgenomsnittet. Detta trots att endast åtta procent av deras föräldrar haft möjligheten att själva studera vidare. De goda resultaten har gjort att verksamheten har fått möjlighet att växa.

– Universitetet har ett samhällsansvar och detta är ett sätt att ta ansvar. Att öppna dörrarna för olika grupper in till universitetet, säger Helen Andersson, lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, som har varit med sedan starten.

– Linje 14 står för hopp. De visar att möjligheten att studera vidare finns för alla som vill och att du kan lyckas med din dröm, säger Ali Mohamed, som gick på Vivallaskolan när verksamheten startade 2003.

Förebilder behövs

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun och håller i studieteknikkurser och läxhjälp på ett antal skolor samt sommarskola och studiebesök på universitetet. Målet är att visa att det finns fler yrken att välja på än dem eleverna ofta tänker på först och att inspirera ungdomar att studera vidare för att nå dit de önskar.

Detta har bidragit till en attitydförändring på skolorna. Det har blivit viktigt att arbeta hårt och prestera bra resultat i skolan. Ali Mohamed berättar hur han tog som vana att gå till läxhjälpen för att få hjälp med sitt skolarbete.

– På läxhjälpen var det någon som kunde sitta bredvid mig och förklara på ett sätt som gjorde att jag förstod, säger Ali Mohamed.

Studentambassadörerna hjälper och stöttar elever men de är också positiva förebilder. De är levande exempel på att det lönar sig att lägga ner tid på skolarbetet.

– Vi behövde förebilder. Någon som visade att du kan om du vill. Min dröm var att jobba med IT och starta ett eget företag och under högstadiet började jag lägga upp mina mål för att se vilket väg jag skulle ta, säger Ali Mohamed.

Han studerade systemvetenskap vid Örebro universitet och fick arbete inom IT efter sin examen. Nu arbetar han som systemförvaltare på Örebro kommun. Drömmen om ett eget företag finns kvar men just nu fokuserar han på att få mer arbetslivserfarenhet. När han, som student vid Örebro universitet, fick frågan om han ville arbeta som studentambassadör för Linje 14 tvekade han inte.

– Det var en chans att ge tillbaka. Det var det minsta jag kunde göra. Det gjorde stor skillnad för mig och ungdomarna som jag träffade var i samma sits som jag själv varit, berättar Ali Mohamed.

– Det är grymt att Ali sade för tio år sedan vad han skulle bli och nu är han det, säger Vartuhi Aro, som går i årskurs 9 på Vivallaskolan.

Hon besöker läxhjälpen så ofta hon kan och har i stort sett varit med vid vartenda tillfälle. Under våren kommer hon följa med till på studiebesök på Örebro universitet och i sommar ska hon delta i sommarskolan.

– Även om det är många som går på läxhjälpen så får alla hjälp eftersom det är så många studentambassadörer som hjälper till, säger Vartuhi Aro.

Förhoppning om nationell spridning

I Linje 14 arbetar cirka 50 studentambassadörer från många olika utbildningar – blivande jurister, läkare, ingenjörer, socionomer och lärare – som utbildas innan de börjar jobba.

– Vi frågar inte bara om läxor. Vi frågar ganska mycket om vad de ville bli när de var yngre och vad de läser nu på universitetet, säger Vartuhi Aro, som har sökt naturvetenskapliga programmet eftersom hon vill utbilda sig till tandläkare.

Frågorna kring framtidsdrömmar och hur det är att vara student vid universitetet är en viktig del. Detsamma gäller det behov av råd och stöd inför gymnasievalen som finns hos både ungdomar och föräldrar och som Linje 14 fångar upp. Under de kommande åren utvecklas dessutom verksamheten ytterligare och utvidgar sin samverkansuppgift. En förstudie kring en större utvärdering har inletts, eftersom förhoppningen är att med hjälp av forskning kunna utveckla en modell som går att sprida nationellt.

– Det är oerhört roligt att få arbeta med ungdomarna inom Linje 14. För mig personligen tillför eleverna nya perspektiv. De ställer nya frågor och det finns alltid mycket energi i rummet. Vi måste se till att alla grupper i samhället har nyckeln till universitetet, annars riskerar vi missa många talanger, avslutar Helen Andersson.

Text: Linda Harradine