Maarten van Zalk utsedd till Pro Futura-forskare

Utvecklingspsykologen Maarten van Zalk, Örebro universitet, är en av fyra forskare som utsetts till 2013 års Pro Futura-forskare. Pro Futura beskrivs som en spjutspetssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Maarten van Zalk disputerade vid universitetet i Utrecht, Nederländerna, med en avhandling som handlade om ungdomspsykologi. Samma år, 2009, knöts han till Örebro universitet och har där studerat sociala nätverk longitudinellt och försökt att förstå mekanismerna bakom social missanpassning och kriminalitet hos en liten men kriminell grupp unga. Han forskning har lett
till nya teoretiska rön om ungas interaktion i samhället.

Övriga forskare som utsetts är lingvisten Elizabeth Coppock, litteraturvetaren Virginia Langum och ekonomhistorikern Rodney Edvinsson. Till hösten välkomnas de till SCAS, Uppsala, för att inleda in Pro Futura-tid.

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet skapades 1999 på initiativ av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Satsningen bygger på nomineringar från universitet i Sverige och våra grannländer. I år nominerades 22 forskare, 10 av dessa gick vidare till intervju och 4 har antagits till Pro Futura.