Örebroforskare nominerad till Sveapriset

Sveapriset delas ut till den innovation som på bästa sätt kan höja kvaliteten och spara pengar inom sjukvården. Ulrica Nilsson, professor i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet, är en av tre finalister och hennes idé är en mobilapp som kan användas efter operation och narkos. Den ger patienter en möjlighet till återkoppling efter utskrivning samtidigt som den erbjuder sjukvården en kvalitetsuppföljning.

– Det är en vinn-vinn situation som gynnar såväl vården som patienten, säger Ulrica Nilsson, vars bidrag var ett av 51 insända bidrag och nästa steg för henne är att utveckla sin beskrivning och presentera för den för juryn. De tre nominerade bidragen kommer sedan att presenteras under Kvalitetsmässan, den 19-21 november på Svenska Mässan i Göteborg och vinnaren tillkännages den 19 november och belönas med 500 000 kronor.

Två utmaningar

Sveapriset fokuserar på två utmaningar - att öka egenmakten och förbättra säkerheten. Innovationerna ska möta nutidens och framtidens patienter och anhörigas behov av service, kunskap, delaktighet och valfrihet. Dessutom ska innovationerna bidra till att misstagen minskar och för det behövs bättre beslutsstöd, information och nya former för lärande.

– Min idé, som jag kallar Recovery Assessment by Phone Points, RAPP, är en informationsinfrastruktur som via en mobilapp kan användas för att följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten av postoperativ återhämtning, säger Ulrica Nilsson.

I Sverige genomförs cirka en miljon dagkirurgiska operationer årligen och dessa följs inte upp systematiskt. Dessutom finns ingen systematisk uppföljning av narkosen eller den vård som utförs under operationen.

– Till exempel vet vi inte hur länge en patient är kognitivt påverkad av narkosen eller om läget under operationen gett upphov till ryggsmärta eller domningar i någon kroppsdel. RAPP kan förändra detta och de värden patienter rapporterar in kan användas för att följa upp kvaliteten av till exempel vårdinsatser och läkemedel.

Få återkoppling

– Dels leder det till att sjukvården får data för kvalitetsuppföljning av den vård som utförs men det leder också till att många patienter, som känner sig otrygga, oroliga och ensamma efter utskrivningen, får återkoppling. I dag vet de inte vart de ska vända sig vilket leder till att primärvården belastas i onödan, säger Ulrica Nilsson.

Genom mobilappen skulle patienterna kunna få tillgång till information om vad som är normalt efter en operation och narkos samt få svar på olika frågor som poppar upp under återhämtningsprocessen. Dessutom larmar den om patientens inrapporterade värden ligger utanför normalgränserna så att patienten får hjälp och stöd direkt.

– Det är jättekul att vara en av de tre som har blivit nominerade och jag ser fram emot att få berätta mer om RAPP under Kvalitetsmässan, säger Ulrica Nilsson.

Sveapriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med bland annat Socialdepartementet, Vinnova, Sveriges kommuner och landsting, Almi, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund.

Text: Linda Harradine