Utvärderar Sida-projekt i Kenya

Med målsättningen att öka produktiviteten i Kenyas jordbruk finansierar Sida ett stort utvecklingsprogram för landets jordbruk. Nu har forskare vid Handelshögskolan på Örebro universitet efter godkännande av Vetenskapsrådet fått 2,9 miljoner till ett tvåårigt projekt för att se vilka effekter insatserna får för jordbruket.

– Sidas projekt handlar om att få marknaden att fungera bättre, att se till att jordbruket får de insatsvaror som behövs och att på det sättet höja produktiviteten från fem till åtta-tio säckar majs per ytenhet, berättar Jörgen Levin, universitetslektor i nationalekonomi och projektledare. Han har tidigare bott i Kenya och ska tillsammans med tre doktorander med forskningspengar från Sida genomföra forskningen.

Omfattande intervjuer, det handlar om 2 000 jordbrukare, ska intervjuas för att man ska se vilka effekter Sidas insatser haft. Insamlingen av intervjuer har redan börjat och det sker i samarbete med universitetet i Nairobi, där en av doktoranderna finns. Även högskolan i Dalarna finns med i projektet.

Nationella faktorer

– Som nationalekonomer vill vi ha ett stort datamaterial i vårt arbete och vi kommer också att samla uppgifter från olika distrikt i Kenya för att kunna se nationellt vilka faktorer det är som påverkar produktiviteten. Vi kommer också att använda oss av nationellt representativ hushållsdata för att kunna analysera vilka faktorer som påverkar produktiviteten inom jordbruket. Det handlar om tillgång till krediter, insatsvaror och vilket utsäde man använder.

Utom de två doktorsavhandlingar som projektet ska resultera i är syftet att publicera ett antal vetenskapliga artiklar tillsammans med de institutioner som finns med.