2,5 miljoner för att utforska länken mellan smärta och depression

Smärta och depression drabbar ofta människor samtidigt men kopplingen mellan dessa två är fortfarande ett mysterium. Nu har professor Steven Linton vid Örebro universitet fått 2,5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka om det finns transdiagnostiska faktorer, det vill säga bakomliggande orsaker som kan leda till såväl depression som smärta.

– Traditionellt har smärta och depression setts som separata problem, men modern psykologi föreslår ett välutvecklat samspel, säger Steven Linton, som leder forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology.

Det ena behöver alltså inte vara en reaktion på eller orsak till det andra. Istället kan transdiagnostiska faktorer orsaka båda.

– Emotionsreglering är en sådan faktor. Den hjälper oss känna av vad som passar sig i olika situationer. Vi vill undersöka vilka konsekvenser det får om den inte fungerar. Vad som händer människor med smärta och depression, som saknar så kallad kontextkänslighet.

Inte lika ont

Kontextkänslighet handlar till exempel om att kunna göra en bedömning om när det passar att prata om sin smärta eller depression. Att inte prata om det hela tiden hjälper oss att inte tänka på smärtan och då har vi inte heller lika ont jämt.

Örebroforskarna ska undersöka hur bristen på kontextkänslighet kan påverka utveckling av långvariga problem. De ska se om det kan förbättras genom träning. Dessutom ska de undersöka om behandling inriktad på emotionsreglering och kontextkänslighet hjälper patienter med smärta och depression.

– Vi vill ta reda på om detta kan vara en förklaring till varför det är vanligt att smärta och depression fortgår och till slut blir kroniska problem, säger Steven Linton.

Text: Linda Harradine