50 års forskning om människors utveckling i ny bok

Forskningsprogrammet IDA startade i Örebro i mitten av 1960-talet och har följt en stor grupp 10-åringar genom livet. I boken Att studera människors utveckling sammanfattar forskare vad denna unika studie kan berätta om oss. Varför är vissa människor lyckligare än andra? Hur påverkar en tidig sexuell debut flickor senare i livet? Det är två av många frågor som besvaras.

– Genom att följa människor från tidig skolålder har det varit möjligt att se hur såväl individuella faktorer som omvärlden påverkar dem på kort och lång sikt, säger professor Henrik Andershed vid Örebro universitet.

Han är sedan 2011 vetenskaplig ledare för IDA-programmet tillsammans med Anna-Karin Andershed, docent vid Örebro universitet. De är redaktörer för boken och berättar om så kallad longitudinell forskning och dess fördelar och utmaningar.

– Att följa människor över lång tid är det bästa sättet att studera människors utveckling. Det gör att vi kan studera faktiska utvecklingsvägar och med större säkerhet dra slutsatser om påverkansprocesser, om hur tankar, åsikter, beteenden och händelser hänger ihop över tid, säger Henrik Andershed.