Drygt 19 000 antagningar till höstens program och kurser

I dag får de som sökt till program och kurser på landets universitet och högskolor sina antagningsbesked. Drygt 19 000 antagningar* har gjorts vid Örebro universitetet i första urvalet.

De mest sökta utbildningarna är jurist-, läkare-, psykolog-, socionom- och civilekonomprogrammet. Två av Örebro universitets utbildningar återfinns dessutom bland landets 20 mest sökta, juristprogrammet (plats 12) och läkarprogrammet (plats 17).

- Vi har sett den här tendensen i flera år. Intresset för att utbilda sig vid Örebro universitet och inte minst för våra professionsinriktade program är mycket stort, och vi arbetar hårt för att ytterligare höja attraktiviteten genom hög kvalitet, säger prorektor Gunilla Lindström vid Örebro universitet.

De sökande som idag fått antagningsbesked från Örebro universitet har nu fram till 31 juli på sig att tacka ja till sin utbildningsplats.

Örebro universitets mest sökta program

  1. Juristprogrammet
  2. Läkarprogrammet
  3. Psykologprogrammet
  4. Socionomprogrammet
  5. Civilekonomprogram

* Siffran 19 000 motsvarar inte antalet individer som antagits. En person kan antas till flera utbildningar och räknas då flera gånger. Vid höstterminens start börjar ungefär 3 500 nya studenter vid Örebro universitet.