Forskning för att teknik ska inkludera alla

– För det mesta likställs teknikutveckling med förbättring. Men det är viktigt att inte ta det för givet utan undersöka hur olika grupper i samhället påverkas av ny teknik, säger professor Aristotle Tympas, gästforskare vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om hur teknik inte bara öppnar upp nya möjligheter utan också utestänger människor.

– Ett exempel är den analoga och den digitala radion. För många öppnade digitaliseringen upp nya möjligheter. Men för vissa grupper ställer den till med problem. En synskadad person vill till exempel ibland kunna röra och vrida på knappar, säger Aristotle Tympas.

Han utbildade sig till ingenjör men har nu vänt på begreppen och undersöker inte teknik utifrån design utan utifrån människan. Hur fungerar tekniken i sin sociala situation? Det handlar om allt från hjälpmedel och maskiner till infrastruktur och nätverk.

Sedan september har han varit gästforskare på Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet och samarbetar med Institutet för handikappvetenskap, IHV. Aristotle Tympas berättar att det nya samarbetet ger honom större möjligheter att se helheten men också nya perspektiv.

Hur teknologi påverkar människor

– Handikappvetenskap har en naturlig koppling till medicinforskningen men det är viktigt att vi undersöker hur all teknologi, från nanoteknologi till förnybar energi, påverkar människor på gott och ont. Vi vill lyfta det som möjliggör deltagande för alla och undvika sådant som utestänger vissa grupper.

– Detsamma gäller forskning som undersöker hur städer klarar katastrofer. Det är viktigt att alla människor är inkluderade i dessa projekt och att inte grupper som människor med funktionshinder, äldre och barn som har andra behov glöms bort.

– Jag har sökt mig till Örebro för att forskningen inom handikappvetenskap vid Örebro universitet och Institutet för handikappvetenskap ligger i framkant. Dessutom finns det andra forskningsområden vid universitetet som det vore intressant att samarbeta med, till exempel robotiken.

Forskarvistelsen finansieras av Forte.

Text: Linda Harradine