Fortsatt högt söktryck till Örebro universitet

Örebro universitets utbildningar till läkare och psykolog tillhör landets 20 mest sökta. Det visar Universitets- och högskolerådets siffror för ansökningarna till vårterminens program och kurser. Det totala antalet sökande till Örebro universitet fortsätter dessutom att öka. 25 200 anmälningar kom till lärosätet den här gången vilket är 1 300 fler än för ett år sedan.

Trenden med allt fler sökande håller i sig. Antalet ansökningar till höstterminen 2014 slog också rekord med drygt 44 000 ansökningar vilket då innebar 3 000 fler i jämförelse med höstterminen året innan.

- Trenden med allt fler ansökningar är genomgående i hela landet. Samtidigt har vi i en allt hårdare konkurrens lyckats profilera våra starka professionsutbildningar och det är glädjande att se att vi nu har flera bland landets mest sökta, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Till höstterminen 2014 hade Örebro universitet juristprogrammet och läkarprogrammet med på 20-i-topplistan. Till vårterminen 2015 är det alltså läkarprogrammet (plats 16) med närmare 3 000 sökande och psykologprogrammet (20) med 2 700 sökande som är med på listan. (Juristprogrammet kan inte sökas till vårterminen.)

- Vi får en allt starkare position bland landets mest sökta utbildningar vilket är ett bevis för att vi erbjuder program av hög kvalitet, säger rektor Jens Schollin.

Universitets- och högskolerådet fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. Under oktober och november slutför Universitets- och högskolerådet granskningen tillsammans med lärosätena och den 10 december får de sökande sina antagningsbesked.