Hård konkurrens om platser på Linje 14 Summer College

Nuradin Mohamed Ali, Maria Gallo och Lwam Tekle Zerabruk är tre av 27 ungdomar som slutat nionde klass och nu fått möjligheten att prova på att studera vid Örebro universitet. Under tre veckor diskuterar ungdomar som deltar i Linje 14 Summer College begreppet demokrati och hur de kan vara med och påverka såväl sin egen framtid som det omgivande samhället.

– Min syster har gått på summer college tidigare och berättade hur bra det var. Jag blev givetvis intresserad och ville också gå, säger Lwam Tekle Zerabruk.

Hon har slutat nionde klass på Västra Engelbrektskolan är en av ungdomarna från Linje 14s samarbetsskolor, som fått chansen att delta. 400 ungdomar sökte och de 27 medverkande utsågs i hög konkurrens.

– Linje 14s mål är att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer. Målet med Summer College är att ungdomar som precis slutat nian ska få prova på att studera vid universitetet, berättar Åsa Wedholm-Olsson som har varit ansvarig för Linje 14 sedan starten.