Undersöker konsten att greppa förpackningar

Forskare vid Örebro universitet har fått 4,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att tillsammans med BillerudKorsnäs och Tetra Pak optimera tillverkningen av förpackningar.

– Det finns i nuläget ingen testmetod för att undersöka så kallad greppstyvhet. Det vill säga förpackningens hållbarhet. Vi ska undersöka hur kunder hanterar förpackningar och vad som händer mekaniskt med förpackningen när den lyfts och flyttas, säger Christer Korin, forskare i maskinteknik vid Örebro universitet.

Inte lockande

Det är viktigt att kartongen tål att lyftas och flyttas utan att ändra form, eftersom den ska skydda produkten och dessutom locka till sig konsumenter. En förpackning, som lätt går sönder, gör att det är större risk att produkten skadas. Dessutom vill ingen köpa en produkt med trasig förpackning utan den blir kvar på hyllan.

– Om kartongen ändrar form eller går sönder när konsumenten lyfter den skadar det upplevelsen av produktens kvalitet. En bristfällig förpackning ger intrycket av att även produkten är av låg kvalitet, säger Christer Korin.

Kraften i greppet

– Inom industrin har man talat om begreppet greppstyvhet men man har inte varit överens om vad som menas med det. Utifrån bättre kunskap om hur konsumenter faktiskt greppar förpackningar och var de lägger kraften kan tillverkarna se till att rätt produkt får rätt förpackning, säger Christer Korin.

Örebroforskarna samarbetar med BillerudKorsnäs, som framställer papper and kartong och Tetra Pak, som tillverkar kartongförpackningar för främst drycker.