EU-miljoner till Örebro universitet

I hård konkurrens har forskare vid Örebro universitet i samarbete med bland annat London School of Economics and Political Science och Bologna universitet fått 2,5 miljoner euro från EU-kommissionen för att undersöka ungas relation till EU.

Under tre år ska forskare från åtta länder undersöka hur unga medborgare utvecklar sina identiteter som EU-medborgare. Vad betyder Europa för dem? Hur ser de på EU? Är de engagerade i EU-frågor? Deltar de?

– Det är en stor utmaning att bygga broar mellan unga européer och EU-institutioner men det behövs för att de unga ska få förtroende och engagemang för EU. Det är speciellt viktigt i tider av ekonomisk kris, säger statsvetarprofessorn Erik Amnå, som ingår i projektledningen och som kommer att leda två av delprojekten.

– Samtidigt behöver politikernas och myndigheternas syn på ungdomar förändras. Det är inte ovanligt att unga presenteras som oengagerade och likgiltiga eller att unga ses som en enhetlig grupp. Vår förhoppning är att projektet kommer kunna leda till större förståelse för hur den yngre generationens deltagande ser ut och ifall den kan påverkas genom att föra till andra erfarenheter och kunskaper kring EU.

Jämföra olika demokratier

Forskarna kommer använda flera olika metoder och med hjälp av en experimentell social innovation införliva ungdomars perspektiv. Studierna sker i åtta europeiska länder med skiftande politiska, sociala och kulturella miljöer – Italien, Tyskland, Grekland, Estland, Portugal, Tjeckien, Storbritannien och Sverige. Dessutom är studien tvärvetenskaplig och forskare inom statskunskap, sociologi, media, psykologi, kommunikation och pedagogik medverkar.

– Att jämföra olika demokratier och samarbeta mellan många ämnen som har olika forskningstraditioner ser jag som intressanta vetenskapliga utmaningar, säger Erik Amnå.

– Att på det här sättet bygga europeiska nätverk kring gemensamma forskningsfrågor stärker dessutom internationaliseringen av Örebro universitet. Det har varit en av de stora behållningarna från de två andra stora EU-projekt jag deltagit i.

I samarbetet ingår Bologna universitetet i Italien, Friedrich Schiller universitetet i Jena i Tyskland, National and Kapodistrian University of Athens i Grekland, Porto universitetet i Portugal, Masaryk universitetet i Tjeckien, London School of Economics and Political Science i Storbritannien, Tartu universitetet i Estland och och Örebro universitet i Sverige.

Text: Linda Harradine
Foto: Anders Liljenbring