Forskare får KK-medel för att undersöka luften i järngjuterier

Arbetare i järngjuterier drabbas i högre utsträckning av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar ett samband mellan hjärtinfarkt och förorenad luft men i dag saknas kunskap om vad som är säkra damm- och kvartsnivåer.
– Vi ska ta reda på om de gränsvärden, som finns i dag, behöver ändras, säger Alexander Hedbrant, forskare i medicin vid Örebro universitet.

– Det är de riktigt små partiklarna som är farliga. De större fastnar i näsa och svalg och kommer ut igen. Men de små kommer ner i lungorna och där blir de kvar, säger Alexander Hedbrant, som har fått medel från KK-stiftelsen för att undersöka detta tillsammans med forskare vid forskningsmiljön iRiSC på Örebro universitet och forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro.

De små partiklarna kan starta en inflammation i kroppen vilket i förlängningen kan orsaka hjärt-kärlproblem. Arbetare i gjuterier, som utsätts för höga exponeringsnivåer, riskerar att få en fortlöpande inflammation.

De små partiklarna kan starta en inflammation i kroppen vilket i förlängningen kan orsaka hjärt-kärlproblem. Arbetare i gjuterier, som utsätts för höga exponeringsnivåer, riskerar att få en fortlöpande inflammation.

Startar en kedjereaktion

Forskarna ska mäta nivån av partiklar i luften i olika delar av gjuterierna och kommer samla in blodprover från anställda. Målet är att se upp till vilken nivå det är säkert och vilka nivåer som orsakar en inflammation.

– Partiklar som till exempel kvarts och asbest orsakar en inflammation genom att de aktiverar den så kallade NLRP3-receptorn. Det startar en kedjereaktion som frisätter ett av kroppens mest inflammatoriska ämnen, säger Alexander Hedbrant.

– Vi har samlat in de första proverna men det kommer dröja upp till två år innan vi kan komma med några rekommendationer.

Forskningen görs i samarbete med Storebrogjuteriet AB och Volvo Powertrain. KK-stiftelsen finansierar en forskartjänst.

Text: Linda Harradine