Från idé till nyttiggörande – kurs i målstyrd innovation startar i höst

Har du en idé - en uppfinning eller tjänst - som du vill utveckla och hitta köpare till? Kursen Målstyrd innovation, som startar i höst, ger dig hjälp på vägen.

Henrik Andreasson och Rafael Mosberger är forskare i datateknik vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), Örebro universitet. Deras uppfinning är en kamera som kan identifiera människor med skyddsväst på en byggarbetsplats. Genom att utrusta exempelvis fordon med kameran kan risken för arbetsplatsolyckor minskas väsentligt.

Men att göra resan från att ha en idé till att också bli innovatör och entreprenör är inte en självklarhet för alla och kräver ofta nya kunskaper.

- Man får då delvis kliva in i en ny värld där mötet med människor och att skapa kontaktnät är av stor betydelse och det krävs kunskaper på många olika områden för att utveckla en idé till en gångbar produkt, säger de.

Kursen gav verktyg

Genom att gå kursen Målstyrd innovation fick Rafael Mosberger verktyg till att identifiera kundbehov, att utveckla affärslösningar och marknadsplaner.

- Framför allt lärde jag mig att byta perspektiv, att tänka utifrån kundens behov och därigenom kunna utveckla vår idé för en marknad. Det var också nyttigt att få diskutera problemställningar med andra som också befann sig i liknande situation, säger Rafael Mosberger.