Miljoner till Örebroforskare för att ta fram godare dill med UV-ljus

Godare dill och basilika som håller längre. Och det är ultraviolett ljus som ska öka kvaliteten på kryddor och grönsaker.

Professor Åke Strid vid Örebro universitet har fått 3 miljoner kronor av Formas för forskning som kan göra svenska växthusodlare mer konkurrenskraftiga.

– Grödor som luktar och smakare godare och som håller längre ger ett mervärde för konsumenterna. Detta leder också till mindre svinn och mindre användning av kemikalier i odlingen, säger Åke Strid.

Huvudmålet med forskningen är att förstå hur det ultravioletta ljuset påverkar tillväxten hos grönsaker och produktionen av fytokemikalier. Fytokemikalier innefattar vitaminer och andra substanser som är viktiga i en hälsosam föda. Forskningens mål är att spåra hur dessa nyttigheter kommer till, som molekyler, i cellerna och i organismerna.

Ultraviolett ljus, UV-ljus, kommer från solen och är osynligt för det mänskliga ögat. Kunskapen finns om att UV-ljuset är viktigt för tillväxten hos växter. I växthus hindras denna strålning av materialet i växthusens tak från att nå plantorna.

– Vi vill se hur extra UV-ljus i låga och kortvariga doser kan öka produktionen av fytokemikalier i kryddväxter och bladgrönsaker, säger Åke Strid.

Nytt sätt konkurrera

Genom ökad förståelse för hur vitaminer och andra fytokemikalier produceras i växter öppnas möjligheten att använda UV-ljus för att öka kvaliteten vid växthusodlingar. Därmed får odlare i det solfattiga Sverige möjlighet att konkurrera på andra villkor.

Denna forskning är en förlängning av ett projekt som KK-stiftelsen finansierar i ytterligare ett år.

Text: Maria Elisson

Foto: Jesper Johanson