Näthat mot kvinnor skär genom alla samhällsklasser

I samhället finns en förnekelse om det hat riktat mot kvinnor som vissa män står för, en förnekelse som föder ovilja att diskutera de här frågorna och att göra något åt det. Det menar författaren Maria Sveland, som på onsdagen gästade Örebro universitet och den årligt återkommande temadagen ”Mäns våld mot kvinnor”.

Näthat stod i centrum för årets evenemang ”Mäns våld mot kvinnor” vid Örebro universitet. En av föreläsarna var Maria Sveland, journalist, debattör och författare. Hon debuterade 2007 med romanen Bitterfittan, som blev en stor succé och mycket omtalad. Romanen Hatet kom 2013 och handlar om hur föraktet och aggressiviteten bland män mot feminister och kvinnor ökar i samhället.

Under föreläsningen vid Örebro universitet berättade Maria Sveland om hur detta hat tar sig uttryck, och hur internet, sociala medier, bloggar och öppna kommentarsfält på webbplatser blivit plattformar för att sprida hot.

- Den här typen av våld kommer från personer i alla samhällsklasser, åldrar och kulturer, konstaterar Maria Sveland och pekar också på det nära sambandet mellan rasism och antifeminism.

Hat mot feminister

Rasism och antifeminism har en nära ”kärlekshistoria”, menar Maria Sveland och lyfte en rad exempel. På frågan om vad hon tror om framtiden svarar hon:

- Det breda stödet för kvinnor som blir utsatta kanske är något bättre idag än för några år sedan, men det återstår fortfarande väldigt mycket att göra för att stoppa den här formen av övergrepp.

Den digitala generationen

Maria Sveland fick också sällskap av Johnny Lindqvist från Statens medieråd, en myndighet som arbetar för att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan. Bland annat tog han upp ungas möte med hot och kränkningar på internet, ett fenomen som särskilt unga flickor är utsatta för.

- Vi måste lära unga att ta hand om sig själva i den digitala världen och att våga stå upp mot kränkningar. Det handlar om att bygga upp en medvetenhet om vad som är okej och inte på nätet och att ge kunskap och inspiration för att agera på ett bra sätt, menar Johnny Lindqvist.

- Tyvärr tror jag däremot att det kommer att bli värre innan vi ser förbättringar, men jag är ändå hoppfull inför framtiden eftersom jag tror att det kommer att bli ett bättre klimat på internet när dagens unga digitala generation väl växer upp och deras medvetenhet ökar.