Örebroforskare får Arnbrinks pris

Örebroforskaren Sarah Granberg får Arnbrinks utmärkelse för sin forskning inom hörselrehabilitering. Som en del i ett internationellt forskningsprojekt som startats på initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO, har hon tagit fram en modell som gör det möjligt för till exempel vårdpersonal att få en helhetsbild av vardagen för en patient med hörselnedsättning.

– Priset är en bekräftelse på att avhandlingen håller hög kvalitet och är viktig inom det audiologiska fältet. Det känns jätteviktigt för mig. Jag är enormt hedrad och glad, säger Sarah Granberg.

I motiveringen står det att Sarah Granberg utvecklar en av de mer centrala frågorna inom hälsa och välbefinnande och för en stark argumentation för att utveckla hörselrehabiliteringen på ett evidensbaserat sätt där patienten sätts i fokus.

Hon har tagit fram en modell som kopplar samman fysiska och mentala aspekter av hörselnedsättning med faktorer i omgivningen som påverkar personens vardag. På detta sätt kan till exempel vårdpersonal skaffa sig en helhetsbild av en patients situation.

Ingen tidigare forskning

– Hörselnedsättning har av tradition betraktas mestadels ur ett medicinskt eller möjligen ett kommunikativt perspektiv. Det finns ingen tidigare forskning inom området där man på detta sätt försökt skapa en helhetsbild av situationen, säger Sarah Granberg.

Hennes avhandling visar hörselnedsättning är ett komplext fenomen och att många olika faktorer påverkar vardagen - graden av hörselnedsättning, påverkan på minne, koncentration och relaterade problem som tinnitus och yrsel. Dessutom kan själva lyssnandet innebära en stor fysisk ansträngning som för vissa leder till huvudvärk och nackont – något som den som drabbas kanske inte är medveten om.

– Många som har hörselnedsättning har hört av sig till mig efter att min forskning blivit uppmärksammad och bekräftar den komplexa bild jag förmedlar, avslutar Sarah Granberg.

Svenska audiologiska sällskapet och Gunnar Arnbrings stiftelse delar varje år ut en utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap och audiologi. Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté bestående av representanter för medicin, teknik, beteendevetenskap och humaniora.

Text: Linda Harradine