Tillväxtdagarna i Örebro 21-22 maj

Tillväxtdagarna är en årligt återkommande mötesplats för alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal, regional och nationell tillväxt och ett hållbart samhälle genom långsiktiga lösningar. I år anordnas dagarna för första gången i Örebro den 21-22 maj. Örebro universitet är medarrangör.

Ett universitet har stor betydelse för tillväxten. Utbildning och forskning ger både kompetensförsörjning till samhället och lockar nya människor till regionen. Därför är Tillväxtdagarna ett naturligt forum för Örebro universitet att vara delaktigt i.

Spännvidden i årets program är stor. Många talare kommer att diskutera vad som krävs av städer för att företag ska bli framgångsrika. Infrastruktursatsningar, stadens varumärke, framtidens jobb och vilka hot det finns mot tillväxt.

Några av talarna är Per Schlingmann, kommunikationsrådgivare, Maria Rankka, vd Stockholms handelskammare, Helena Jonsson, ordförande LRF och Anders Sundström, ordförande Swedbank och författaren och entreprenören Anna Dyhre.