Dubbelt upp för robotikforskningen i Örebro

Animerad bild av två människor.

Daniel Ricao Canhelhas underlättar för datorn att skapa tredimensionella modeller.

En prisbelönt artikel och en studentartikel som nådde långt i hård konkurrens. Dessa nyliga framgångar kan robotikforskningen vid Örebro universitet notera. Forskningen handlar om hur robotar interagerar med människor och miljöer.

– Det kan finnas kopplingar i båda artiklarna till tekniken med självgående bilar, som ju är robotar, säger professor Achim Lilienthal, medförfattare till artiklarna och knuten till Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet.

Priset för bästa artikel fick Örebroforskarna vid en konferens i England i början av juli. Den beskriver hur en robot kan tolka människors rörelse, men också hur människan kan regera på robotens rörelser och signaler. Säkerhet, att inte kollidera med roboten, är en viktig faktor i sammanhanget.  I den vetenskapliga metoden ingår matematikens ”fuzzy sets” där oberäknelighet ingår i förutsättningen.

– Vi använder inte denna ansats hos oss nu, men ska utveckla den här grenen utifrån den inriktning vi har i Örebro, interaktionen mellan robotar och människor i industrin, säger Achim Lilienthal som senare i sommaren ska presentera denna och annan Örebroforskningen vid en konferens i New York.

Daniel Ricao Canelhas

Daniel Ricao Canelhas

Den andra artikeln, med Örebrostudenten Daniel Ricao Canelhas som huvudförfattare, handlar om sensorer som ger tredimensionella bilder. Den beskriver och utvärderar en metod för att effektivisera lagring och arbete med information.

En robot som skannar av ett rum registrerar miljontals punkter varje sekund, information som sedan ska bearbetas i en dator för att kunna ge en tredimensionell modell. Artikeln beskriver en metod som skalar bort merparten av informationen för att enbart behålla den som behövs, vilket gör att datorn kan arbeta betydligt snabbare. Kvar blir riktmärken i rummet, till exempel hörn, som representerar verkligheten.

Otroligt för några år sedan

Denna artikel fanns med vid en mycket prestigefull konferens inom robotik och automation som i år ägde rum i Stockholm, och det är en framgång enbart bli nominerad enligt Achim Lilienthal. Han och andra Örebroforskare fick pris för en artikel 2013 vid just den konferensen.

– Det var stort. För några år sedan trodde vi inte att vi från Örebro någonsin skulle få den chansen.

Text: Maria Elisson