Fler antagna till Örebro universitet

Örebro universitet antar fler studenter till hösten genom att utöka antalet platser – det handlar framför allt om civilingenjörer och socionomer.

– Just dessa yrken finns det en stor efterfrågan på i samhället som vi svarar upp emot, säger Louise Pålsson, universitetsdirektör vid Örebro universitet.

– Det är också mycket glädjande att universitetets nya civilingenjörsutbildningar blivit så populära och att reservlistan är ganska lång. Det har överträffat våra förväntningar.

I dag kom besked om antagningar från Universitets- och högskolerådet, UHR, som visar att Örebro universitet antar 15 161 studenter hösten 2016. Det är en ökning med nio procent från föregående höst.

Efterfrågade utbildningar

Den största delen antagna är studenter som redan går på universitetet men som av formella skäl måste söka kurserna inom sitt program. Men när höstterminen börjar räknar Örebro universitet med att kunna välkomna upp mot 4 000 nya studenter.

En del av ökningen är de nya civilingenjörsprogrammen i datateknik och i industriell ekonomi. Sammanlagt antogs 140 nya studenter till dem.

Dessutom har antalet platser ökat jämfört med förra hösten på vissa program. På socionomprogrammet antas nu 210 studenter jämfört med 180 hösten 2015. Även sjuksköterskeprogrammet utökas och universitet antar 225 studenter.

– Vi är ett attraktivt lärosäte där många vill studera. Vi har efterfrågade utbildningar som mer än väl fyller sina platser. Antagningen är ju ett kvitto på detta, säger Louise Pålsson.