Letar förklaring till varför vissa unga som dricker tar risker

Det räcker inte med att enbart dricka mindre för att riskfyllda beteende ska försvinna hos unga.

Den kunskapen finns, konstaterar Metin Özdemir, forskare vid Örebro universitet som fått pengar av Systembolaget för att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan alkohol och benägenheten att ta risker.

– Vi vet i dag inte varför vissa ungdomar som dricker alkohol uppvisar riskbeteende medan andra inte gör det. Den kunskapen är nödvändig för att kunna utveckla förebyggande strategier, vilket är vårt syfte, säger Metin Özdemir som fått 150 000 kronor till sitt forskningsprojekt av Systembolagets alkoholforskningsråd.

För vissa ungdomar som dricker alkohol ökar risken för riskfyllda beteende som våld, oönskad sex och allmänt opassande socialt uppförande. Projektets mål är att ta reda på om det finns gemensamma drag hos dessa ungdomar där alkohol leder till risktagningar och vad det i så fall är. Forskarna vill också studera vad som kan hindra att alkoholpåverkade ungdomar tar risker, för att kunna stötta ett förebyggande arbete.