Massor av idéer om en bättre lärarutbildning

Linnea By, Johan Öhman, Linnea Eriksson och Lars Eriksson i en av grupperna på "Open Space" om lärarutbildningen.

Linnea By, Johan Öhman, Linnea Eriksson och Lars Eriksson i en av grupperna på "Open Space" om lärarutbildningen.

Ett första steg är taget för att göra lärarutbildningen vid Örebro universitet till den bästa i Sverige. På torsdagen var ett 70-tal lärare och studenter på just den utbildningen samlade på Club 700 i Örebro för att bidra med sina idéer om vad som krävs för att nå målet.

Tavlorna fylldes med idéer om hur lärarutbildningen i Örebro ska bli bättre.

– Det här ett väldigt bra sätt att på kort tid fånga upp många olika åsikter. Spridningen av idéer är stor. Några viktiga punkter bland alla är utvecklingen av digital kompetens i utbildningen och aktuella frågor som flerspråkighet, säger Johan Öhman, professor i pedagogik och en av deltagarna i mötet som arrangerades som ett ”Open space”, alltså en friare form som bygger på att de medverkande direkt kan komma med sina förslag och frågeställningar.

Johan Öhman leder den interna utredning som ska analysera potentialen i lärarutbildningen, svagheter i organisationen och vad som är värt att värna i den nuvarande lärarutbildningen.  Resultatet av ”Open space”-mötet ger ett viktigt underlag för gruppens fortsatta arbete enligt Johan Öhman:

– Vi kan ta med oss många idéer. Men det är också ett bra sätt att förankra vårt arbete bland personalen på lärarutbildningen och bland studenterna, säger han.

Bästa utbildningen i Sverige

Rektor Johan Schnürer har pekat ut lärarutbildningen som ett av sina tre fokusområden. Målet är att utveckla universitetets lärarutbildning till att bli den allra främsta i Sverige, kännetecknad av ett högt söktryck från motiverade studenter som möter en utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer.

Lärarutbildningen har stor betydelse också för Örebro universitet, eftersom den sammantaget är en av de största utbildningar, berör många av ämnen och engagerar en stor del av personalen.

Universitetets ambition är att skapa en lärarutbildning som kan bli en förebild för hela Sverige. Initiativet har stöd hos Örebro kommun, regionens övriga kommuner och utbildningsdepartementet.

Letar framgångsfaktorer

Resultatet från ”Open space”-mötet blir en del i den utredning som Johan Öhman leder och som också bland annat kommer att identifiera framgångsfaktorer från forskningen. Åsikter från skolorna kommer också finnas med i rapporten som ska vara klar sista mars 2017. Den blir sin tur blir grunden för det fortsatta arbetet.

Deltagarna i "Open space" om lärarutbildningen fick tänka i det riktigt stora banorna.