Insats för att fler ska vaccinera sina barn

Eva Runngren och Mats Eriksson.

Eva Runngren och Mats Eriksson vill öka tilltron till HPV-vaccinet.

Varför säger föräldrar nej till vaccin och vad kan vi göra för att fler ska tacka ja. Det ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett nytt projekt.

– I Sverige är bara 75-80 procent av flickor som vaccineras mot HPV, humant papillomvirus, som kan leda till livmoderhalscancer, och det är för lite för att hindra smittspridning, säger Mats Eriksson, professor vid Örebro universitet.

Han har med oro följt nyheterna om hur människors tilltro till vaccinationer minskar vilket leder till att allt fler avstår från att vaccinera sina barn mot smittsamma sjukdomar.

– När det gäller mässling har det fått fatala följder eftersom vissa områden i Sverige har låg täckningsgrad. För att förhindra utbrott krävs att 95 procent av befolkningen är vaccinerade.

– När det gäller livmoderhalscancer tror vi att HPV-vaccination kan förhindra 100 dödsfall om året, om tillräckligt många vaccinerar sig.

Många skäl till att inte vaccinera

Karin Blomberg

Forskarna ska intervjua skolsköterskor, som utför vaccineringen, och föräldrar som väljer att avstå från att vaccinera sina döttrar. Med den kunskap som intervjuerna ger tänker forskarna ta fram och testa en intervention för att öka andelen som väljer vaccin.

– Det kan finnas många olika skäl till att man inte vill vaccinera. Narkolepsiutbrotten efter Pandemrix-vaccinationerna kan vara en anledning till att en del är skeptiska till vacciner. Vi ser också att internet och sociala medier medför att var och en hittar sin egen sanning, säger docent Karin Blomberg.

Hon arbetar med studien tillsammans med Mats Eriksson och Eva Runngren, distriktssköterska och doktorand, och alla tre ingår i forskargruppen LISAN.

– Att vaccinera sig är att ta ansvar både för den egna och andras hälsa. Förhoppningen är att vårt projekt ska förmå människor att göra egna informerade val utifrån fakta och kunskap, säger Eva Runngren.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine, Anders Liljenbring