Köttskatt och vattenstopp förslag till politiker från studenter

Studenter läser upp förslag framför åhörare.

Studenterna fick läsa upp sina förslag på hållbara lösningar inför alla åhörare på konferensen.

Inför köttskatt för att minska köttätandet. Satsa på en ”None water hour” för att spara på vattnet. Inför ämnet hållbarhetskunskap i förskola och grundskola. Det var några hållbara lösningar som studenter presenterade för inbjudna politiker.

Det övergripande temat för Hållbarhetskonferensen som ägde rum under torsdagen den 11 maj på Örebro universitet var "Att förändra vår värld" som är hämtat från Agenda 2030, FN:s globala mål för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och bevara planeten och dess naturresurser.

Under dagen träffades studenter från olika program i mindre grupper för att lyfta fram några utmaningar som FN:s mål innebär. De fick sedan diskutera lösningar och hur man kan relatera till dessa i sin framtida yrkesroll. Dagen avslutades med ett mingel där några grupper fick chans att presentera sina lösningar inför några inbjudna politiker.

Ett syfte med dagen var att visa att lösningen på många miljöproblem kräver samarbete. Därför fanns det med studenter från så vitt skilda program som Måltidsekologprogrammet, Ekonomiprogrammet och Offentlig förvaltning.

Martin Morenga och William Domås

Martin Morenga och William Domås

Martin Morenga, Ekonomiprogrammet och William Domås, Ämneslärarprogrammet med inriktning Samhällskunskap, deltog under konferensen.

- Det är ju superbra med en sådan här dag. Det är ju en viktig fråga och det är också bra att blanda studenter med olika inriktningar för att få ett större perspektiv på saker, säger William Domås.

Båda två tycker att temat hållbarhet vävs in i utbildningen på ett naturligt sätt. I Ekonomiprogrammet pratas det mycket om resurser och då även hållbara resurser. I Ämneslärarprogrammet pratar man om social utsatthet och har bland annat jobbat med Linje 14.

- I de flesta kurser jag har läst har vi ofta kommit på ämnet hållbarhet när vi pratat om resurser. Jag har blivit klart mer medveten om hållbarhet sedan jag började studera, säger Martin Morenga.

Tyvärr var det bara två politiker som hade nappat på inbjudan till att höra studenternas förslag på hållbara lösningar. Men de som var på plats tackade för förslagen och menade att det är viktigt att vi alla jobbar tillsammans för att skapa en hållbar framtid.

Text och foto: Daniel Dagernäs