"Människor ska känna sig trygga"

Henrik Andershed, Anna Ragén och Ulrica Nilsson

Henrik Andershed, Anna Ragén och Ulrica Nilsson

- Det har varit en lång resa. Starten var mina forskningsresultat och en idé om att jag kunde göra skillnad för patienter som opereras och åker hem samma dag. Nu har vi en CE-märkt medicinteknisk produkt som är registrerad hos Läkemedelsverket – och vår första kund, säger Ulrica Nilsson, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.

IT-lösningen Ulrica Nilssons forskargrupp har utvecklat tillsammans med företaget Nethouse ger inte bara dagkirurgipatienter säkrare vård utan sjukvården möjlighet att utvärdera vården och på så sätt få underlag för kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar.

– Patienter ska känna sig trygga efter operationen. Det har alltid varit det viktigaste. Verktyget vi har tagit fram ger dem kontroll över sin hälsa och möjlighet till direktkontakt med vården, säger Ulrica Nilsson.

Hon vann priset "Årets digitala innovation" i Örebro för ett år sedan. Även i år var det en innovation som bygger på forskning vid Örebro universitet som tog hem priset.

Ingen slump

– Det är ingen slump att lösningar som bygger på forskning vid Örebro universitet har vunnit pris för årets digitala innovation två år i rad. Vi har byggt upp en struktur som gör att vi kan erbjuda forskare som vill utveckla sin idé till en produkt eller tjänst ett skräddarsytt stöd, säger Anna Ragén, vd på Örebro universitet Holding AB.

Innovationskontoret erbjuder tid med affärsrådgivare men också investeringskapital. Den andra pristagaren är Henrik Andershed, professor i kriminologi, som utvecklat tjänsten Embrace.

– Vi vill att människor ska känna sig trygga, säger Henrik Andershed.

Med Embrace ska det bli enklare att samverka och identifiera platser som är särskilt brottsdrabbade och vilka tider risken att drabbas är extra stor. Det gör att till exempel polisen kan vara mycket mer proaktiv och effektiv i sina åtgärder.

Stödet avgörande

Det är ett samarbete mellan universitetet och IT-företaget Nethouse. Örebro kommun, polisen och bostadsföretag i Örebro har varit med och testat. Embrace bygger på den process som Brottsförebyggande rådet och regeringen i det nya brottsförebyggande programmet "Tillsammans mot brott" förespråkar.

– För att kunna gå från forskning till idé och slutgiltig produkt var stödet från innovationskontoret avgörande, säger professor Henrik Andershed.

Text: Linda Harradine
Bild: Jonatan TJäder

Välkommen till Örebro universitets holdings två seminarier i Almedalen

Tillsammans mot brott – hur förverkligar vi regeringens nya brottsförebyggande program?

Carin Götblad, regionpolischef vid polisregion Mitt
Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
Henrik Andershed, professor vid Örebro universitet och Embrace Safety AB
Li Jansson, branschchef vid Säkerhetsföretagen
Anders Erlandsson, arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör vid Skanska Sverige

Onsdag 5 juli kl. 13.30-14.30
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Lokal: Vinkällaren

Visar nyopererade patienter vägen för hur Sverige kan bli bäst på digitalisering och e-hälsa?

Anna-Lena Sörenson (S), gruppledare och vice ordförande i Socialutskottet
Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
Ulrica Nilsson, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Lars-Torsten Larsson, chef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Björn Zackrisson, förvaltningschef vid Skånevård Sund
Klas Danerlöv, innovationssamordnare vid SKL
Jenni Nordborg, chef vid avdelning hälsa, Vinnova

Onsdag 5 juli kl. 14.45-15.30
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Lokal Vinkällaren