Psykisk ohälsa – psykologer kan bli bättre på det förebyggande arbetet

Therése Skoog var doktorand när psykologprogrammet startade. På jubileumsdagen kommer hon att prata om hur psykologer kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa.

Therése Skoog.

– Jag kommer att prata om psykologernas roll i dag inom prevention som förebyggande och främjande arbete men också hur den skulle kunna se ut i framtiden. Psykologer skulle i högre grad kunna använda sin kompetens för att hjälpa människor att undvika psykisk ohälsa, säger Therése Skoog, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Just prevention av psykisk ohälsa hos barn och äldre är ett av hennes forskningsområden. Therése Skoog har framförallt lagt fokus på att kartlägga vilka faktorer som utgör en risk för, eller som skyddar människor från, psykisk ohälsa.

– Vi ser en ökad medvetenhet kring förebyggande arbete i dag. Det finns effektiva sätt att arbeta på och det kommer förhoppningsvis och förmodligen att ta allt större plats i framtiden, säger Therése Skoog.

Hon minns dagen då de första psykologstudenterna var på plats i Örebro. Själv hade Therése Skoog påbörjat sina doktorandstudier och fram till nyligen undervisade hon och forskade vid Örebro universitet. År 2014 blev hon utsedd till Örebro universitets bästa kvinnliga pedagog.

– Den delen av psykologutbildningen som jag har arbetat med att utveckla är prevention av psykisk ohälsa. Vi har hela tiden försökt att ligga i framkant, både när det gäller de senaste forskningsrönen och pedagogiska metoder för undervisning. Vi involverade också studenter i det arbetet för att få deras synpunkter på och hjälp med den pedagogiska delen inom ramen för prevention, säger Therése Skoog.

I dag undervisar hon i bland annat utvecklingspsykologi och prevention inom och utanför universitetsvärlden och handleder doktorander i psykologi, folkhälsovetenskap och idrott. Therése Skoog är även verksam som associate professor på Institutt for psykologi vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet i Trondheim.

Psykologprogrammet vid Örebro universitet firar 15 år den 12 oktober.

Text: Jasenka Dobric