DN Debatt: Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund

Christian Lundahl

Inte i något av de 16 länder vi studerat på uppdrag av Skolverket finns ett betygssystem byggt på vetenskap. Det skriver Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet och Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet, på DN Debatt idag.

Vi förstår att det skulle vara impopulärt att byta betygsystem nu. Det finns dock goda argument för att bland annat ändra betygsskalan och införa flera betygssteg för underkänt, skriver forskarna.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt.

Läs rapporten som forskarna skrivit på uppdrag av Skolverket: Betygssystem i internationell belysning.