Fler antagna till internationella program på masternivå

Robert Brummer

Robert Brummer, vicerektor internationalisering och samverkan

Fler internationella studenter har blivit antagna till höstens internationella masterprogram vid Örebro universitet, sammanlagt 358 personer. Det är en ökning med 121 procent från förra året.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats

– Ökningen beror dels på att universitetet ger fler program på internationell masternivå, dels på ett ökat intresse för lärosätet. Vi har dessutom gjort riktade marknadsföringsinsatser, säger Robert Brummer, vicerektor internationalisering och samverkan.

– Det är väldigt roligt att vi är det lärosätet i landet som har ökat mest i antagning av internationella studenter.

Antalet antagna har alltså ökat med 121 procent medan antalet sökande ökat med 31 procent från förra året. Antalet ansökningar i första hand har ökat med 20 procent. Örebro universitet erbjuder 12 program på internationell masternivå, varav Masterprogram i informatik – ledning och styrning av informationssäkerhet och Nationalekonomi och ekonometri är nya.

– Vi jobbar på att förbättra utbytet och attraktiviteten av våra internationella program samt att optimalisera vår marknadsföring , säger Robert Brummer. 

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet