Örebro universitet inviger nytt Robotlab

I dag invigdes en ny forskningsmiljö vid Örebro universitet – Robotlab. – Det är en öppen miljö för forskning och utveckling i nära samarbete med näringslivet, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi.

Artificiell intelligens, AI, och robotik är ett av vår tids mest spännande forskningsområden där Örebro universitet ligger i framkant. För att kunna fortsätta bedriva forskning av hög kvalitet inom dessa områden har universitetet låtit bygga ett helt nytt robotlabb i samarbete med Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, säger att det nya labbet ger unika möjligheter till samverkan med näringsliv och det offentliga och tillägger:

– Det betyder att Örebro universitet ännu mer har befäst sin roll som ett ledande teknikuniversitet genom AI och robotik.

Högteknologiskt labb

Robotlab är ett högteknologiskt labb där forskarna kan testa och validera robotar och AI. Miljön är exempelvis utrustad med skyddsnät för arbete med drönare och takmaterialet möjliggör integrering av sensorer i taket.

– Dels kommer det nya labbet att fungera som en demonstratorplattform, det vill säga robotsystem eller exempel på AI som fungerar i en så verklig miljö som möjligt. Sedan kommer vi att använda labbet som utvecklingsplattform. Vi kommer att ge möjlighet till både studenter och forskare att utveckla nya lösningar tillsammans med regionala företag, säger Amy Loutfi.

Förutom att fungera som en kreativ forskningsmiljö är tanken att Robotlab också ska vara en plats där forskare, näringslivet och studenter möts. Öppna ytor, stora fönsterpartier och ett mötesrum i anslutning till labbet skapar en miljö för utbyte av idéer och kunskapsspridning.

– Vi vill att såväl företag som studenter och allmänheten ska kunna ta del av vår forskning inom AI och robotik, säger Amy Loutfi.

Lagerautomation och virtuell verklighet

Under invigningen höll forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystems, AASS, två demonstrationer av samverkansprojekt. Ett av projekten är Autolast där forskarna i samarbete med flera företag undersöker hur automatiserad godshantering kan bidra till ökad konkurrenskraft och stärka region Örebros plats som logistiknav i Sverige.

– Genom att automatisera delar av godshantering kan produktiviteten och effektiviteten öka och samtidigt bidra till minskade skador, förbättrad arbetsmiljö och minskad energiförbrukning, säger Hannes Lindkvist, projektledare för Autolast.

Forskarna visade även upp hur människa och robot kan samarbeta och med hjälp av virtuell verklighet utföra arbetsuppgifter som kan vara svåra att automatisera – i det här fallet ytbeläggning av metall med färg.

– Genom att låta roboten utföra arbetet med hjälp av virtuell verklighet isolerar vi människor från osäkra arbetsmiljöer, säger Amy Loutfi.

 

Runt 50 gäster var på plats vid invigningen av Robotlab. 

– Det är otroligt kul att det händer. AI-forskningen kommer att synas mycket mer, säger Ola Pettersson, plattform development manager på Epiroc – företaget som har en lång tradition av samarbete med Örebro universitet.

– Det här är något som näringslivet verkligen gillar, att vi är med på just AI som är en struktur som påverkar så många branscher. Jag tror att väldigt många branscher funderar kring AI-frågorna och nu känns det som att de kan växa tillsammans med universitetet, Göran Dahlén, näringslivsdirektör på Örebro kommun.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, lyfte vikten av Robotlab för samverkan med regionala företag. – Det här labbet är byggt med samverkan i åtanke i alla steg.

Federico Pecora, universitetslektor vid AASS, berättade kort om forskningen vid AASS som befinner sig i skärningspunkten mellan AI och robotik.

Andrey Kiselev, forskare vid AASS, demonstrerade människa och robot kan samarbeta och med hjälp av virtuell verklighet utföra arbetsuppgifter som kan vara svåra att automatisera.

Martin Magnusson, universitetslektor vid AASS, berättade om flexibla självgående robotar som delar arbetsutrymme och arbetar tillsammans med människor. 

Text: Jasenka Dobric
Foto: Anna Asplund