This page in English

Smokebot – roboten i räddningspersonalens tjänst

Achim Lilienthal och roboten Smokebot.

Achim Lilienthal och roboten Smokebot.

En robot som kan se och navigera i rökfyllda utrymmen och som också kan upptäcka gasläckor och skissa kartor över platser den befinner sig på – det är resultatet av det EU-finansierade forskningsprojektet Smokebot, ledd av Örebroforskaren Achim Lilienthal.

Roboten Smokebot är utvecklad för att hjälpa räddningstjänsten vid insatser under svåra förhållanden. Den samlar information om olycks- och katastrofplatser med mycket begränsad sikt och effektiviserar och ökar på så sätt säkerheten vid räddningsinsatser.

– Roboten är helt unik. Den är utrustad med bland annat gassensorer, radar, laserscanner och värmekamera. I dagsläget finns det ingen robot med denna kombination av olika funktioner, säger Achim Lilienthal, projektkoordinator och professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Smokebot ser i rökfyllda utrymmen

Smokebot är utvecklad i nära samarbete med räddningstjänsten i Dortmund, Tyskland. Målet har varit en robot anpassad till räddningstjänstens behov vid riskabla insatser. Den kan exempelvis rita kartor över utrymmen fyllda med rök eller damm och på så sätt ge en god bild av en plats där människor inte kan se.

– Begränsad sikt är särskilt kritisk för våra räddningsenheter och påverkar vår uppfattningsförmåga. Smokebot kan fungera som våra ögon i sök-och räddningsuppdrag och leda oss i "blinda situationer", säger Sylvia Pratzler-Wanczura, chefsingenjör vid räddningstjänsten i Dortmund.

Roboten är även utrustad med gassensorer som inte bara kan detektera olika gaser utan ger också information om både mängden och gasernas utbredning.

– Den sammanställer information från olika sensorer och kan bedöma, beroende på temperaturen och förekomsten av en viss gas, om det exempelvis finns risk för gasexplosion, säger Achim Lilienthal.

Den rökseende roboten fjärrstyrs av räddningspersonalen och kan vid behov navigera själv. Förmågan att kunna koppla upp sig mot internet gör att roboten inte tappar kontakten med sin operatör.

– Skulle den förlora kontakten med räddningspersonalen, vilket kan hända, kommer roboten ihåg var den senast hade internetuppkoppling och kan navigera tillbaka till den platsen, förklarar Achim Lilienthal.

Kan bli en del av räddningstjänsten i framtiden

Sylvia Pratzler-Wanczura tror att Smokebot i framtiden kan bli en del av räddningstjänsten. En liknande robot, fast utrustad med endast en robotarm och kamera, används redan av räddningstjänsten i Wien, Österrike.

– Definitivt, det är en stor fördel i situationer där det är för riskabelt att skicka in räddningspersonalen eller när vi behöver undersöka stora områden som vid översvämningar och skogsbränder, säger hon.

I dagsläget tar det ungefär 15-30 minuter för roboten att samla in information från en olycksplats. Det innebär att den inte kan användas vid de mest akuta räddningsinsatserna.

– I de tidskritiska situationerna är den fortfarande långsam. Om vi ska söka efter skadade i ett hus som brinner och där sikten är noll har vi mycket begränsad tid för denna uppgift. Då kan vi inte vänta på att roboten ska undersöka huset först, säger Sylvia Pratzler-Wanczura.

Flera användningsområden

Forskarna har främst utvecklat Smokebot för användning vid olika räddningsinsatser men de många funktionerna öppnar upp för både nya användningsområden och vidareutveckling av de olika sensorerna.

– Ett annat område där roboten skulle komma till nytta är jordbruk. Där har man redan efterfrågat robotar som kan se igenom damm. Gassensorerna kan kanske också användas för mätning av olika gasutsläpp, säger Achim Lilienthal.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat 

Det EU-finansierade projektet Smokebot (Mobile Robots with Novel Environmental Sensors for Inspections of Disaster Sites with Low Visibility) leds och samordnas av Örebro universitet.

Forskningsprojektet har pågått i 3,5 år och avslutas i juni 2018. Totalt har projektet fått 3,8 miljoner euro från EU-kommissionen. 

Samarbetspartners:
Örebro universitet
Leibniz Universität Hannover
The University of Warwick
Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques
Företaget Taurob GmbH
Räddningstjänsten i Dortmund, Feuerwehr Dortmund
Institute of Fire Service and Rescue Technology (IFR)