Tvingande styrning i banker positivt visar avhandling

Cecilia Ekström

Tvingande styrning klingar inte som något positivt. Men det kan det visst vara visar Cecilia Ekström i sin avhandling där hon studerat styrning av banker.

– De jag intervjuat uppfattade den starka styrningen som något positivt. Styrningen ger trygghet och upplevs som helt naturligt, säger Cecilia Ekström.

Utgångspunkten i avhandlingen i företagsekonomi var att studera två begrepp inom styrning av organisationer: tvingande och möjliggörande styrning. Cecilia Ekström har studerat dessa ansatser i banker och intervjuat kontorschefer om deras syn på den interna styrningen och regleringen i bankverksamhet.

– Det finns både möjliggörande och tvingande styrning i banker och mina resultat visar att verkligheten är mer komplex än att det som är möjliggörande uppfattas som positivt och det som är tvingande uppfattas som negativt. Det verkar vara mer beroende på situationen och sammanhanget än vad tidigare forskning visat, kommenterar Cecilia Ekström avhandlingen som främst bidragit till att utveckla teorierna.

Sammanhanget runt sättet att styra är alltså viktigt visar avhandlingen. För anställda i banker kan den tvingande styrningen vara en fördel.

– Uppfattningen som framkommit i studien är att reglerna finns där för att säkerställa en sund bransch. De intervjuade ser det som att det finansiella systemet inte skulle fungera om det inte var starkt reglerat, säger Cecilia Ekström.