Män behöver engagera sig mer i omsorg av barn

Tobias Axelsson.

Tobias Axelsson.

För att uppnå ett mer jämställt samhälle behöver män exponeras i större utsträckning för barnomsorg. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling av genusvetaren Tobias Axelsson vid Örebro universitet.

I sin avhandling har Tobias Axelsson tittat närmare på öppna förskolans pappaverksamheter. Öppna förskolor fungerar som mötesplatser för föräldralediga mammor och pappor med små barn. Men vissa öppna förskolor har också speciella öppettider för föräldralediga pappor och deras barn. Tobias Axelsson har observerat två sådana verksamheter.

– Avhandlingens resultat visar att pappaverksamheter är barnorienterade miljöer. Det bidrar till att relationerna mellan män, som pappor, oftast är förtroliga och kretsar kring barns behov, säger han.

Tobias Axelssons sätt att studera relationer mellan män som pappor skiljer sig från annan genusforskning som ofta fokuserar på mäns relationer på arbetet, inom idrotten eller politiken. 

Förutom observationer av pappaverksamheter har Tobias Axelsson också intervjuat pappor som deltar i förskolans pappaverksamheter för att förstå hur pappor skapas och hur pappor agerar i dessa miljöer.

– Genom att använda sig av sociala miljöer för föräldralediga pappor kan män skapa vardagsrutiner och hantera huvudansvar för barn, tillsammans med andra pappor. Detta bidrar till att pappornas omsorgsansvar konkretiseras och normaliseras, förklarar han.

Större engagemang krävs

Tobias Axelsson problematiserar i sin avhandling pappapolitiken och föräldraskapsstödet i Sverige. Han konstaterar att en stöttande stat med en aktiv pappapolitik är en absolut förutsättning för att åstadkomma ett mer jämställt samhälle.

– Fortfarande är ojämställdheten och ojämlikheten påfallande även i ett relativt jämställt och jämlikt land som Sverige. Ett exempel på det är att den generösa föräldraledigheten och det välutbyggda föräldraskapsstöd som finns för alla föräldrar används mer av mammor än av pappor. Om inte män engagerar sig mer i omsorg kommer vare sig jämställdhet eller jämlikhet att kunna uppnås, säger han.

Tycker du att pappaverksamheter är ett bra sätt att få män att engagera sig mer i omsorg av barn?

– När jag började forska om detta var jag skeptisk. Nu är jag lite mer positivt inställd. Det viktigaste är att fråga sig i vems intressen som män särorganiseras som pappor: för pappors, för mammors eller för barns skull? Det är också viktigt att särskilda verksamheter för pappor uppvärderar barnomsorgen som sådan, utan att uppvärdera att just pappor utför den.

Nytta för flera yrkesgrupper

Slutsatserna från denna studie kan även användas för självreflektion bland yrkesgrupper som arbetar med föräldraskapsstöd som till exempel barnmorskor, förskollärare och socialsekreterare.

– Genom att kritiskt diskutera pappors "behov" av ett eget rum bidrar avhandlingen till mer kunskap om hur föräldraskapsstöd kan utformas på ett mer jämställt och jämlikt sätt, säger Tobias Axelsson.

Text och foto: Jasenka Dobric