Två doktorander klara – universitetets första del av Sida-program i Rwanda snart färdigt

Pierre Bakunzibake, Åke Grönlund och Chantal Mutimukwe i Novahuset

Pierre Bakunzibake, Åke Grönlund och Chantal Mutimukwe

Pierre Bakunzibake och Chantal Mutimukwe är klara med sin forskarutbildning och reser tillbaka till Rwanda – för att i samarbete med myndigheter i landet öka informationssäkerheten och förbättra e-tjänster. Örebro universitets första del i ett stort Sida-program närmar sig sitt slut.

De två första doktoranderna i Örebro var nummer 66 och 67 i Sida-programmet, som har pågått i 16 år – fem år återstår. Flera svenska universitet och högskolor bidrar på olika sätt. Målet är att stötta utvecklingen av forskningsmiljöer på University of Rwanda.

Örebro universitet fick 2014 som en del av ett Sida-program i uppdrag att bygga upp en masterutbildning inom e-förvaltning och utbilda doktorander. E-förvaltning handlar om hur vi kan digitalisera myndigheter för att information och tjänster ska bli tillgängliga och enkla att använda.

– Det är givande och lärorikt för oss att vara med, säger Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet och ansvarig för Örebros del av samarbetet.

De två första doktoranderna som gjort sin forskarutbildning på Örebro universitet är nu alltså klara med sina avhandlingar. Två till förväntas bli klara i höst. Först ut var Pierre Bakunzibake.

Lockades av att Sverige ligger långt fram

– Jag lockades av att Sverige ligger långt fram när det gäller datavetenskap och informationsteknik – med exempel som Skype, säger han.

Som en del av sin avhandling har han utvecklat en modell som han vill implementera i Rwanda. Hans studier visar att det behövs tydligare mål och utvärderingar när nya tjänster införs av myndigheter i Rwanda.

– Dels har fokus varit på tekniken och inte på sociala faktorer. Men framför allt behöver myndigheter följa upp och utvärdera hur nya tjänster fungerar. Jag hoppas att de ska använda min modell för att göra det, säger Pierre Bakunzibake.

Bara två dagar efter honom lade Chantal Mutimukwe fram sin avhandling. Även hon återvänder nu till Rwanda med förhoppningen att kunna implementera sin forskning, som handlar om informationssäkerhet. Hon har tagit fram 55 riktlinjer för myndigheter i Rwanda.

Hoppas komma tillbaka

– Jag har undersökt regelverk från olika delar av världen – till exempel GDPR som nyss infördes i Europa – och har utifrån dessa tagit fram riktlinjer som är anpassade för att fungera i Rwanda, säger Chantal Mutimukwe.

De är överens om att tiden i Sverige har varit värdefull och hoppas kunna komma tillbaka för att fortsätta forska. Men först ska de flytta tillbaka till Rwanda och inte bara som forskare utan även som lärare på den nya masterutbildningen.

– Rwanda har ingen forskningstradition och det tar tid att bygga upp ett universitet. Snart är vår del om e-förvaltning slut, men arbetet fortsätter. I nästa fas arbetar Örebro universitet med att utveckla forskningskommunikation, säger Åke Grönlund.

Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka besökte universitetet

Text och foto: Linda Harradine