Utbildning gjorde skillnad i vård av kvinnor i Kongo

Annsofie Adolfsson

Sjukvårdspersonalen i östra Kongo möter ofta kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Efter en utbildningsinsats kände de sig säkrare på att hantera gynekologiska problem och utföra aborter.
Det visar Annsofie Adolfsson, docent i omvårdnadsvetenskap, i en studie som hon presenterade under konferensen Könsbaserat våld i politik och praktik.

Utbildningen tog tre dagar och samlade drygt 100 anställda på universitetssjukhuset i staden Goma, inklusive de som arbetar på lokala vårdcentraler på den kringliggande landsbygden.

Utbildningsdagarna bygger på en modell som Annsofie  Adolfsson tagit fram för barnmorskor, EKO- modellen. Initialerna står för empati, kunskap och omsorg.

Forskarna på plats mätte den upplevda förmågan hos kursdeltagarna före och efter insatsen. Majoriteten var sjuksköterskor och de flesta var män. Endast en var barnmorska.

– Personalens upplevda förmåga att utföra aborter blev bättre och deras förmåga hanterar gynekologiska problem ökade signifikant, från 17 procent till 22 procent, säger Annsofie Adolfsson.

Även deras förmåga att erbjuda annan vård ökade. Däremot minskade den upplevda förmågan att ge mer av psykosocialt stöd till kvinnorna. Annsofie Adolfsson ser en förklaring i ökad insikt hos deltagarna, att många innan utbildningen trodde att de kunde, men efteråt  insåg att det krävdes mer av dem.

–  De fick förståelse för att detta är komplicerat. Den insikten gör att det blir en säkrare vård, säger hon.

Utbildningen och frågorna före och efter utfördes av kongolesiska forskare, ledda av professor Edmond Ntabe Namegabe.

Ekomodellen är framtagen av Annsofie Adolfsson och Barbara Kjellström som en metod att ta hand om kvinnor med tidiga missfall.

Kort handlar empati om att kunna leva sig in i andra människors situation och känslor, för att kunna ge känslomässigt stöd.

Kunskap är att ha teoretisk kunskap om orsaker till människors symtom, besvär och dess orsakssamband.

Omvårdnad är den kliniska och praktiska omvårdnaden, till exempel att utföra säkra aborter.