4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Porträttbild Valeria Varea.

Valeria Varea.

Forskningsprojektet ska fokusera på nyanländas möten med hälsoundervisning i skolan. Skolämnen som berörs är idrott och hälsa, biologi, hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap.

– Vi behöver innovativa perspektiv på hälsa och välbefinnande i utbildning för att skapa kunskap med etniska minoritetsgrupper, snarare än på, säger Valeria Varea, docent i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Tidigare forskning visar att begreppet hälsa har olika betydelser för människor i olika kulturer. Därför kan idén om hälsa och vad som är hälsosamt upplevas som oklar för nyanlända.

– Nyanlända ungdomar anses vara en riskgrupp ur ett hälsoperspektiv. Därför behöver vi kunskap om vad som händer när denna grupp möter hälsoutbildning i det svenska skolsystemet, säger Valeria Varea.

Bidra till förbättrad kvalitet i undervisningen

Tillsammans med forskarkollegorna vid Institutionen för hälsovetenskaper, Dean Barker och Mikael Quennerstedt, ska Valeria Varea under projektets gång använda sig av skriftliga dokument om undervisningsinnehållet samt innovativa fokusgruppsintervjuer med asylsökande ungdomar. Syftet är att bland annat identifiera vilka hälsoresurser nyanlända ungdomar relaterar till i undervisningen.

– Projektets resultat kommer att bidra till bättre undervisning i, och om hälsa och välbefinnande, genom att ta tillvara asylsökande ungdomars erfarenheter i frågan. Det kommer också att utveckla gruppens kunskaper och färdigheter i relation till hälsa, säger hon.