Deltagarrekord för doktorandkurs – får lära sig skapa effekt i samhället

Han Fan och Ravi Chadalavada, båda doktorander i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, gick kursen i nyttiggörande i fjol.

Han Fan och Ravi Chadalavada, båda doktorander i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, gick kursen i nyttiggörande i fjol.

Forskningsbaserade idéer och innovationer får inte stanna kvar på campus – de måste komma till nytta ute i samhället. Det är grundtanken bakom doktorandkursen i nyttiggörande, som fyller tio år och har lyckats dubblera antalet deltagare sedan starten.
– Forskning omsätter pengar till kunskap som utvecklar innovationer, som i sin tur skapar skatteintäkter, arbetstillfällen med mera. Det gynnar alla, säger Pialill Ring, samordnare.

Den här veckan drar årets kurs i gång där 35 doktorander får lära sig skapa samhällsnytta med sin forskning. Årets upplaga kommer att ske helt på distans, för att minska risken för smittspridning av covid-19. Kursen ges av Innovationskontoret Fyrklövern, som består av Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet, och samlar doktorander från de fyra lärosätena. Genom åren har kursen lockat deltagare från över 50 länder.

Pialill Ring.

Pialill Ring, samordnare för doktorandkursen i nyttiggörande.

Bland årets föreläsare finns bland annat Jan Sandred från Vinnova, Magnus Bården från Digital Well Arena, John Sjöberg och Christina Wainakka från IPR within academia och Jonas Boström från Experiolab.

– Kursen utvecklas för varje år och har många intressanta föreläsare och ämnen. Arrangörsgruppen känner så klart att det alltid är bra om man kan ha fysiska möten under såna här kurser där doktorander får träffa varandra, men alla är väldigt positiva till programmet och upplägget och känner stor förväntan. Så även om covid-19 har skapat lite utmaningar så har vi nya utvecklingsmöjligheter framöver, säger Pialill Ring, samordnare för kursen från Örebro universitet Holding AB:s sida.

Innovativt hörseltest och satsning på ögonspårning vid förarprov

Erik Witte, universitetsadjunkt och forskarstuderande vid Institutionen för hälsovetenskaper, var en av deltagarna i fjol. Efter kursen har han gått vidare med att utveckla sin innovation SiP-testet, ett nytt hörseltest, inom ramen för Social Impact Lab.

Erik Witte.

Erik Witte utvecklar ett innovativt hörseltest.

– Det är ett mer pålitligt sätt att utvärdera insatser, som till exempel hörapparatanpassning, säger Erik Witte.

En annan av fjolårets deltagare var Ravi Chadalavada, doktorand i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Han jobbar just nu med en innovation kring ögonspårning, eye-tracking, vid förarutbildning och förarprov och har nyligen blivit beviljad verifieringsmedel från Fyrklövern för att göra en nyhetsgranskning.

– Jag har alltid varit intresserad av företags- och affärsperspektivet. Jag tänkte att det här kunde vara en väldigt bra sak att lära mig mer om nu när jag är på mitt sista år som doktorand. Det kändes som det logiska nästa steget, om jag sedan vill göra något av den kunskap jag har fått som doktorand och applicera och nyttiggöra den, säger Ravi Chadalavada.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Eriksson och privat