Två nya i styrelsen för Örebro universitet

Regeringen har nu tillsatt styrelsen för Örebro universitet för de kommande tre åren. Två av ledamöterna är nya – Cissi Billgren Askwall från Vetenskap & Allmänhet, och Sari Ponzer, professor vid Karolinska institutet.

Sari Ponzer

Sari Ponzer

Sari Ponzer är professor i ortopedi vid Karolinska institutet, KI, och chef för akutvården på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har varit engagerad i förnyelsen av både läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen vid KI.

– Läkarutbildningen i Örebro är den nyaste i Sverige. Den har startat mycket bra och har utvecklingspotential, särskilt nu är läkarutbildningen blir sexårig. Jag tänker att jag kan bidra med min erfarenhet inom utbildning i  medicin och hälso- och sjukvård, säger Sari Ponzer, som också har posten som FoUUi-direktör på Södersjukhuset, ett uppdrag som omfattar forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Cissi Billgren Askwall

Cissi Billgren Askwall

Cissi Billgren Askwall är generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet, en nationell ideell förening som verkar för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. 

Hon har en bakgrund som journalist och kommunikationschef, bland annat vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Jag kan bland annat bidra med ett utifrånperspektiv på samverkan. Allmänt sett är universitet bra på att samverka med näringslivet, men har ofta inte samma erfarenhet av utbyte med offentlig och ideell sektor, säger hon.

Hon ser också möjligheter till att öka kontakterna mellan universitet och politiker:

– Forskningen kan i högre utsträckning bistå med underlag till politiska beslut. Men då gäller det att den är tillgänglig och möjlig att förstå för beslutsfattarna.

Hon ser också ser fram emot att kunna ta del av och använda de många erfarenheter av samverkan som finns vid Örebro universitet i sitt uppdrag på Vetenskap & Allmänhet.

För Cissi Billgren Askwall är det första uppdraget som ledamot av en universitetsstyrelse.  Sari Ponzer har  varit ledamot i styrelsen för Södertörns högskola i sex år.

Övriga styrelseledamöter utsedda av regeringen är Lars Haikola, ordförande, Hans Enocson, Görgen Johansson, Eva Malmström Jonsson, Andreas Svahn och Louise Ungerth. Den nya styrelsen tillträder första maj.

Text: Maria Elisson
Foto: Södersjukhuset och Vetenskap & Allmänhet