Bygger grunden till avancerad hälso- och miljöforskning

Åke Bergman.

Åke Bergman

Forskare i EU och USA ska bygga en infrastruktur som gör det möjligt att undersöka hur människor påverkas av allt vi utsätts för – det som kallas exposom. Satsningen sträcker sig över 35 år och involverar 17 länder. Örebro universitet är nationell koordinator.

EU finansierar satsningen EIRENE RI, som består av 17 länder och 50 lärosäten och organisationer. Förutom Sverige är Finland, Island, Norge, Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Grekland, Italien, Slovenien, Spanien, Österrike, Tjeckien, Slovakien och USA med.

I Sverige medverkar Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet och Umeå universitet. Örebro universitet leder arbetet.

Läs mer på EIRENE RI:s hemsida

– Vi kan jämföra det med forskningen som har kartlagt vår arvsmassa, det som kallas genom. Då handlade det om allt inuti kroppen. Nu handlar det om hur allt som finns utanför kroppen påverkar oss – under hela livet. Det är en enorm satsning, säger Åke Bergman, gästprofessor vid Örebro universitet.

Det är en infrastruktursatsning för forskning – det är som att lägga järnvägsrälsen som olika forskningsprojekt ska åka på.

– Instrumenten, som krävs för analyser, är dyra och experter med avancerad kompetens är spridda över världen. Därför krävs internationellt samarbete för att möta forskningsbehoven.

Kartlägga miljögifter

Åke Bergman är miljökemist och har under många år arbetat med att kartlägga hur miljögifter påverkar människor och miljö.

– Med en ny infrastruktur kan vi till exempel komma längre med forskningen som undersöker vad som händer när människor utsätts för inte bara ett miljögift utan många samtidigt, den så kallade cocktaileffekten, säger Åke Bergman.

Johan Schnürer.

Johan Schnürer

EU:s infrastrukturråd placerar in EIRENE RI, som satsningen kallas, under det bredare området Hälsa och mat.

– Det är mitt i prick för Örebro universitet. Vi har under fem år satsat på tvärvetenskaplig forskning inom Mat och hälsa och under lång tid på medicin och miljökemi. Det här blir både ett kvitto på att vi satsat rätt och en stor möjlighet för oss framåt, säger rektor Johan Schnürer.

Rälsen ska komma på plats

Men vilken forskning satsningen kommer leda till går inte säga ännu. Först ska rälsen komma på plats – sen kan forskare starta projekt som drar nytta av den.

– Det är ett långsiktigt bygge med en tidsplan som sträcker sig 35 år framåt. Nu börjar vi samtidigt se över infrastrukturen i Sverige och vilka satsningar som behövs på nationell nivå för att stötta EIRENE RI, säger Åke Bergman.

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson och ICON