De forskar om miljövänliga förpackningar

Anna Kremel och Sabina Du Rietz i Novahuset.

Anna Kremel och Sabina Du Rietz har tidigare undersökt vad som driver svenskar att panta burkar och flaskor.

Livsmedelsförpackningar för med sig utmaningar i form av återvinning – och problem i form av nedskräpning. Nu ska två Örebroforskare undersöka vad konsumenters beteenden har för betydelse för att skapa längre livslängd på förpackningarna.

I en cirkulär ekonomi använder man produkter så länge det går i stället för att slänga dem och producera nya. När en produkt till slut är förbrukad återvinns så mycket som möjligt av den och blir till nya produkter. Forskarna Anna Kremel och Sabina Du Rietz på Handelshögskolan vid Örebro universitet har fått 1,5 miljoner kronor från forskningsrådet Formas till studien ”Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn”.

– Kunskapen inom cirkulär ekonomi har främst skapats inom livsmedelsproduktion, där forskarna särskilt intresserat sig för matsvinn, men kunskapen om livsmedelsförpackningarna är begränsad. Förpackningarna påverkar i hög grad det cirkulära flödet inom livsmedelssektorn beroende på dess höga produktionsvolym, korta livslängd och problem som tillkommer i form av återvinning och nedskräpning, säger Anna Kremel.

Ett måste

Örebroforskarna menar att cirkulära förpackningar är ett måste för att göra livsmedelssektorn hållbar.

– Dagens förpackningar är ett miljöproblem. Till exempel har EU nyligen tagit fram direktiv för hanteringen av engångsartiklar tillverkade av plast, som ett led i att synliggöra problematiken och minska mängden skräp, säger Sabina Du Rietz.

Studien är en litteraturgenomgång av befintlig kunskap inom området, där forskarna samarbetar med Returpack, Axfood samt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

– Vi tar fram en kunskapsöversikt om konsumentbeteenden och livsmedelsförpackningar som kan hjälpa industrin att välja rätt förpackningar till rätt förutsättningar. Det kan snabba på övergången till en mer hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Anna Kremel.

Tidigare projekt

De båda Örebroforskarna har i ett tidigare projekt i samarbete med Returpack undersökt vad som driver människor att panta flaskor och burkar.

Text: Mikael Åberg
Arkivbild: Maria Elisson