Rektorsblogg: Årsavslutning

Universitetsbiblioteket i kvällsljus med snö på marken.

Vi närmar oss slutet av ett år som likt fjolåret präglats av pandemin. Skillnaden är att vi nu har vacciner som snabbt kan vidareutvecklas. Den supersnabba vaccinutvecklingen är en verklig triumf för vetenskapen, vården och samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och politik. Den stora kvarvarande frågan är hur vi skall klara att vaccinera alla människor på jorden. I vart fall måste majoriteten kunna vaccineras om vi skall minimera risken för nya mutationer och sjukdomsutbrott.

Vi har också haft ett år då Sverige firat 100 år av rösträtt för alla vuxna kvinnor och män Samtidigt ett år då den parlamentariska demokratin satts på prov – och klarat det.
Svensk ekonomi har under året visat betydande styrka, inte minst har tillverkningsindustrin i vårt eget län haft stora framgångar. Bra för sysselsättning och skatteintäkter – som ju bland annat kan ge ökad finansiering av högre utbildning och forskning.

Även för Örebro universitet har det varit ett bra år med ökad vetenskaplig publicering, ökade forskningsintäkter, bra söktryck och med utbildningar av fortsatt hög kvalitet. Detta trots att mycket av undervisningen har givits digitalt. Framgångar och hårt arbete – och så skall vi fortsätta även nästa år.

Men innan dess ett stort tack till alla medarbetare för mycket fina insatser för vårt universitet. Vår övergripande vision, ”Ett framstående universitet för en kunskapsdriven samhällsutveckling”, är nog för vår del faktiskt mer av en nulägesbeskrivning än en framtidsvision. I vart fall enligt min synnerligen objektiva och opartiska rektorsmening.

Med detta vill jag tacka er, uppmuntra till att ta vara på allt det fina helgledigheten kan bjuda och önska er alla en riktigt...

God Jul och ett Gott Nytt År!

Johan