Vattenläcka vid Campus USÖ

Under söndagen skedde en stor vattenläcka vid Campus USÖ. Vatten har trängt in i källaren på den östra delen av huset.

Uppdaterad kl. 20.45 den 28 mars.

Det kraftiga regnande hade fyllt upp gropen vid bygget med regnvatten, som strömmade in i källaren via det hål som tagits upp i fasaden inför den kommande anslutningen mellan den befintliga källaren och den nya källaren i etapp 3.

Högsta prioritet har varit att säkerställa elförsörjningen till biobanken och till frysarna på plan 2 och 3. Räddningstjänsten har pumpat ut vatten ur källaren med bra effekt. Vattnen har även sopats undan och sugits upp. Nu påbörjas ett saneringsarbete.