This page in English

Drop in-vaccination på campus 19 januari

En sjuksköterska vaccinerar en kvinna.

Onsdag den 19 januari är du välkommen att vaccinera dig mot covid-19 på Region Örebro läns drop in-mottagning i Långhuset på Örebro universitet.

Sjukvårdspersonal från Region Örebro län finns på plats i L159 i Långhuset mellan klockan 09.00 och 17.00. Mellan 12.00 och 13.00 är det stängt för lunch. Det behövs ingen tidsbeställning.

Både studenter och personal är välkommen att vaccinera sig. Den tillfälliga vaccinationsmottagningen är öppen även för personer som inte är skrivna i Örebro län och för studenter och anställda som är medborgare i andra länder.

Vid besöket behöver du fylla i en hälsodeklaration och legitimera dig. Det är givetvis också viktigt att du är frisk och inte har några symptom som tyder på covid-19.

Studenter och anställda som inte har möjlighet att vaccinera sig den här dagen hänvisas till Region Örebro läns övriga vaccinationsmottagningar. Läs mer om det här. 

Så hittar du till den tillfälliga vaccinationsmottagningen

L159 ligger på campus Almby i den ände av Långhuset som är närmast Gymnastik- och idrottshuset, i jämnhöjd med biblioteket. 

Vill du ha en detaljerad karta kan du tanka ner appen Mazemap till din telefon och där ange Örebro universitet och L159. Klicka här för att se L159 i Mazemap.