På spaning i natten - efter sätt att spara energi

Joakim Ekholm står i ett mörkt rum. Han är delvis upplyst  av belysningen i ett dragskåp.

Joakim Ekholm från Akademiska hus kontrollerar ett av de elslukande dragskåpen. De är viktiga för undervisningen på dagarna, men behöver energi dygnet runt. Just här står saker kvar inne i skåpet, så då behövs ordentlig ventilation även på natten.

Det är stängt för dagen på Örebro universitet.
Men i mörkret pågår jakten på energitjuvar.
Alla hus på hela campus granskas för att spåra onödig elförbrukning.

Klockan är 20.30 och nattmörkret har lagt sig över Örebro universitets campus i Almby. En fyllig måne förstärker ljuset från alla fönster och gatlampor. Det är dags för den årliga nattvandringen för att kontrollera säkerhet, belysning och ventilation.

I år är den extra viktig. Det finns ett regeringsbeslut om att statliga myndigheter, som universitetet, ska gå före och visa att det är möjligt att spara el. Om inte Sverige lyckas spara el, finns en risk att elen tillfälligt kopplas bort för vissa användare. Så därför ligger stort fokus under nattvandringen på att hitta energitjuvar, onödig förbrukning som kan gå att åtgärda.

I mindre grupper börjar personal från universitetet och fastighetsägaren Akademiska hus sin genomgång av alla byggnader, gator och torg på det vidsträckta campusområdet.

24 skärmar står och lyser

En av grupperna består av Ines Vilasevic och Jonas Olsson från Örebro universitets campusavdelning och Joakim Ekholm från Akademiska hus. De ska ta sig genom tre av husen: Forum, Prisma och Bilbergska.

Redan när de har börjat sin vandring genom Forum-huset hittar de en första möjlighet att spara energi. I en datasal står 24 skärmar och lyser. Likadant ser det ut i nästa sal.

– Datorerna bör vara avstängda. Det är slöseri annars, säger Ines Vilasevic.

Driftteknikern Joakim Ekholm antecknar i sitt block. Han har gjort promenaden runt campus i runt 15 år, och vet att den har betydelse. Många energitjuvar har hittats på det här sättet.

– I början plockade vi de stora puckarna, som ventilation som står och går fast den inte ska gå, säger han.

En datasal där alla skärmar lyser.

I flera datasalar står skärmarna och lyser. Det ska undersökas – kanske går det att styra så att alla skärmar stängs av centralt på natten.

Allt är tänt i korridoren

Åtgärderna har blivit många genom åren. Ventilationen används numera bara när den behövs, lamporna är utbytta mot LED-lampor och större delen av inomhusbelysningen är släckt under nätterna.

Nu är det ofta mindre saker som upptäcks, men det blir ändå snabbt ganska många punkter i blocket. Belysning på toaletter som lyser, ett fönster som står öppet och släpper ut värmen, ett par korridorer där allt är tänt och några kontor där mysbelysningar står på hela natten.

– Det är tänt lite här och där, men det har blivit mycket bättre de senaste åren, säger Jonas Olsson, som arbetar som säkerhetstekniker på universitetet och har gått nattvandringen de tio senaste åren.

En man har öppnat dörren till ett ljust laboratorium.

I ett av laboratorierna flödar ljuset. Men alla har gått hem för länge sedan.

Sänka förbrukningen mycket

Några enstaka studenter sitter och pluggar i de tre hus som nattpatrullen avverkar. Kanske kan det vara en möjlig åtgärd att minska på de ytor som är tillgängliga kvällstid.

– Jag är personligen för att man skulle kunna stänga ner de flesta husen nästan helt på kvällstid eller nattetid. Att man kanske slussar studenterna till något hus som är öppet på kvällen. Det skulle kunna sänka förbrukningen ganska mycket, säger Joakim Ekholm.

Å andra sidan behöver vissa grupper av studenter tillgång till speciella utrymmen på kvällstid, så att tömma några hus är en åtgärd som inte är helt lätt att genomföra. Så såpass stora åtgärder behöver diskuteras igenom ordentligt med personal och studenter innan de ens blir ett förslag. Annat går att ordna direkt, som att släcka den bortglömda belysningen i ett omklädningsrum och ett laboratorium.

Två personer kikar in genom ett fönster från en mörk korridor. En av dem pekar mot en glömd lampa.

Bakom gardinen skymtar Ines Vilasevic och Jonas Olsson en glömd lampa. Men på de flesta rum är det släckt.

80 fynd under natten

Den lilla gruppen går ut i nattmörkret igen.

Längs vägarna lyser både gatlampor och belysning i lägre pollare efter trottoarkanten. Idag är de seriekopplade, så det är svårt att släcka ner delar av belysningen. Men det är en av alla idéer på framtida åtgärder som tas med från nattvandringen.

Totalt samlar grupperna ihop runt 80 punkter i sina block. En del är lätt att åtgärda, annat både svårt och dyrt.

Nu kommer universitetets campusavdelning och Akademiska hus att se över vad som kan gå att genomföra för att spara energi. På listan finns till exempel fler närvarostyrda belysningar, automatisk avstängning av datasalar på natten – och nedsläckning av onödig belysning.

För att det finns mer att spara, trots massor av tidigare åtgärder, är det ingen tvekan om.

– Det finns nästan alltid något att jobba med i en fastighet, säger Joakim Ekholm.

Text och foto: Jesper Mattsson

Har du tips på fler sätt att spara energi på våra tre campus? Mejla dina idéer till energispar@oru.se.

Månen lyser över Novahuset, där vissa våningsplan är tända.

Utifrån syns det tydligt var belysningen i Novahuset är tänd. Patrullen som har gått utomhus i mörkret konstaterar att det finns en del belysning i många av husen som borde kunna släckas ner på natten.