Rektorsblogg: Hösten är här

Det vita Entréhuset med Krakadammens vatten i förgrunden.

Studenterna har kommit åter och fyller campus med liv och diskussioner.
En valrörelse pågår och nu på söndag har alla medborgare möjlighet
att i demokratisk ordning lägga sin röst för den politik de tror mest på.

En valrörelse som kanske inte alltid kännetecknats av civiliserade diskussioner och konkreta förslag. Utfallet i valet lär också med all sannolikhet resultera i ett knepigt parlamentariskt läge. Talmannen var så lägligt på besök vid universitetet i veckan, främst för att träffa studenter. Han var ändå försiktigt optimistisk om att det skall gå att få ihop en regering på kortare tid än de 134 dagar det tog efter valet 2018. Vi får verkligen hoppas det!

Nästa regering har ju att hantera mycket stora utmaningar kring klimatet, kriminalitet och kriget i Ukraina. Och ja, alla tre områdena har dessutom sina förnekare och desinformatörer. Galopperande inflation, skenande elpriser, begynnande lågkonjunktur och obalans mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens tillkommer. Åtminstone vad det gäller kompetensbehoven kan vi ändå som universitet göra viktiga bidrag på lite sikt.

Detta gäller inte minst kompetens för den stora uppbyggnad av totalförsvaret som nu påbörjats. Både utbildning och forskning kommer att beröras. Det är också intressant att se hur hållbarhets och säkerhetsfrågor går i varandra, inte minst kring frågor om energi- och livsmedelsförsörjning. Vår plattform för en hållbar framtid blir då ännu viktigare.

Efter en skön sommar blir nu dagarna blir svalare och kortare och lämpar sig väl för arbete och studier. Jag önskar er alla en fin hösttermin och ser fram emot att möta er i många olika sammanhang.

 

Johan

Johan Schnürer

Rektor

 

Ps Som rektor har jag glädjen att få hälsa flera tusen nya studenter välkomna. En bekant hade frågat sin ungdom vad då rektor hade sagt för klokt. Svaret blev ”Festa men fuska inte”. Så sant, men orden om ett universitets civilisatoriska uppgift, förmånen av gratis utbildning och vikten av att studera hårt, med stort eget ansvar för egen planering, fastnade märkligt nog inte lika bra.