Rektorsblogg: Om gränser

Ukrainas och Sveriges flaggor.

Gränser är en absolut förutsättning för liv. Kroppens celler måste kunna separera utsida från insida för att fungera. En cell som förlorar den gränssättande förmågan kan inte överleva. Samtidigt måste cellen ha förmåga till kommunikation och utbyte med omvärlden. Kroppens hud och slemhinnor bildar andra barriärer och utgör en gräns mot omgivningen. Vårt immunförsvar skyddar också aktivt människokroppen mot angrepp av patogena mikroorganismer som annars tar över. Ett aktivt och övat immunförsvar som tränats genom vaccinering har störst förutsättningar att lyckas med att bekämpa aggressiva inkräktare. 

Detta som är giltigt för kroppen och dess celler är också giltigt för människor, samhällen och nationer. Just nu kämpar en europeisk nation – under blågul fana – för sin överlevnad mot aggressiva inkräktare som trängt in långt över dess gränser. Detta är ett flagrant brott mot folkrätten av en auktoritär regim som är rädd för demokrati och föraktar upplevd svaghet. De ryska anspråken på att kontrollera Ukraina och hindra dess demokratiska utveckling är ett angrepp på den europeiska säkerhetsordningen. De är därmed också ett direkt hot mot andra demokratiska stater i det som den ryska regimen betraktar som sin intressesfär. Men framför allt ger invasionen upphov till ett oerhört mänskligt lidande. Våra tankar går till det ukrainska folket men också till de ryska värnpliktiga som tvingats ut i angreppskrig mot ett broderfolk.

Det gäller nu för de demokratiska staterna att hålla samman, stödja Ukraina och hålla gränsen mot tyranniet. Det är därför glädjande att se hur demokratiska länder och organisationer som EU nu samordnar ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Likaså att Sverige och Finland deltar som aktiva partners vid försvarsalliansen Nato:s möten och planering. Detta är en del i stärkandet av demokratins immunförsvar, där fri press och autonoma universitet är andra viktiga komponenter.

Ett universitet som vårt kan bara fungera i ett demokratiskt rättssamhälle där åsikter och tankar fritt kan utbytas. Diktaturer avskyr alltid oberoende universitet och har ingen respekt för självständig akademisk utveckling och dialog. Utbildning och forskning bygger på kommunikation och utbyte mellan fria länder. Vi känner stark solidaritet med våra ukrainska universitetskollegor som nu riskerar att få verka i ockuperat land.

Slava Ukraini!

Håll gränsen!

Johan Schnürer

Rektor

Ps ”Håll gränsen” är ett yttrande från statsminister Torbjörn Fälldin vid ett annat besvärligt läge för Sverige