Ny teknik ger billigare och mer träffsäkra analyser av arvsmassa

Bianca Stenmark vid det nya instrumentet för sekvensering.

"Det nya instrumentet kan hjälpa våra forskare att utveckla morgondagens teknik, till exempel genom att diagnosticera infektionssjukdomar snabbare", säger Bianca Stenmark.

Ett nytt instrument ska underlätta för forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro att studera arvsmassan hos olika organismer snabbare och till en lägre kostnad än tidigare.
– Det kan gynna patienter med ärftliga sjukdomar eller cancer, säger forskaren Bianca Stenmark.

Är du forskare och nyfiken på att veta mer eller vill prova av den nya tekniken? Läs mer om Clinical Genomics Örebro här.

Hon är docent i molekylärbiologi och Head of Unit vid Clinical Genomics Örebro, en forskningsplattform som drivs av Örebro universitet i samarbete med Region Örebro län. Här samlas mycket av det arbete som pågår inom GMC Örebro, ett av sju center i landet som arbetar med att utveckla och implementera precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården.

– Med det nya instrumentet kommer vi kunna bistå fler forskare på Örebro universitet och inom Region Örebro län som har kliniska projekt där man vill undersöka genomiken - hela vår arvsmassa, säger hon.

Underlättar analyser av ärftliga och komplexa sjukdomar

Instrumentet passar särskilt bra när forskaren vill använda sig av större genpaneler vid exempelvis cancer eller exomsekvensering, vilket innebär att man studerar den proteinkodande delen av arvsmassan.

– Exomsekvensering används främst för att studera ärftliga sjukdomar och komplexa sjukdomar, alltså sjukdomar som orsakas av förändringar i flera gener. Det kan handla om diabetes eller psykiatriska och reumatiska sjukdomar, berättar Bianca Stenmark.

Det nya instrumentet liknar den utrustning som funnits på enheten sedan 2013, då sekvensering började användas. På den tiden sekvenserade forskarna framför allt arvsmassan hos bakterier för att spåra smitta.

– Med det nya instrumentet kan vi sekvensera många fler prover samtidigt. Vi kan till exempel sekvensera hela arvsmassan hos en människa, som är betydligt större, till bara halva kostnaden jämfört med tidigare.

Bidrar till att utveckla morgondagens teknik

Bianca Stenmark ser stora möjligheter i framtiden, både inom den kliniska forskningen och för den kliniska diagnostiken, exempelvis för att slippa odla bakterier och svampar. I dagsläget tar det några dagar för långsamt växande mikroorganismer.

– Vi hoppas att vårt nya instrument ska hjälpa våra forskare att utveckla morgondagens teknik, till exempel att diagnosticera infektionssjukdomar snabbare genom att kartlägga vilka mikroorganismer som finns i provet via deras arvsmassa.

Den nya tekniken sekvenserar arvsmassan oavsett om det är ett djur, en bakterie, svamp eller virus.

Text och foto: Elin Abelson