Universitetets första elbil är här

Campusavdelningens ny eldrivna bil  parkerad framför Örebro slott.

Campusavdelningens ny eldrivna bil, en Volkswagen Id Buzz cargo, har börjat rulla i Örebro. Den lastar upp till 630 kilo.

Så här ser den ut, universitetets nya elbil.
Det är den första – men nästa år blir det även en ellastbil.

Här kan du läsa mer om universitetets miljöarbete de kommande åren.

Det är Campusservice som har köpt in bilen. Den kommer framför allt att användas till transporter mellan och inom våra tre campusområden och vid besiktningar av studentlägenheter.

Den nya elbilen är ett av många steg för att minska universitetets klimatavtryck. Bland universitetets miljömål ingår att klimatpåverkan från tjänsteresor ska ha minskat med 25 procent år 2025 jämfört med 2019. Ett arbete pågår dessutom för att på sikt fasa ut fossildrivna fordon när universitetet bokar hyrbilar.

Sedan tidigare finns också möjlighet att låna sjuväxlade tjänstecyklar för de anställda som behöver ta sig korta sträckor under arbetsdagen.

Campusservice har också en lätt lastbil på Campus Örebro samt två personbilar på Campus Grythyttan. Redan nästa år är det planerat att lastbilen ska bytas ut mot en eldriven modell.

Text: Jesper Mattsson

Foto: Kenny Jansson