Prata om sex för att undvika smärta

Elin Ekholm.

– Mitt råd är att utmana normer och prata om det som är svårt. Försök att se bortom ”det gamla vanliga” och hitta alternativ som inte gör ont, säger Elin Ekholm, som skrivit en avhandling i psykologi om vulvodyni vid Örebro universitet.
Forskningen visar att drabbade kvinnor upplever mindre smärta med en partner som bekräftar deras upplevelse och visar empati.

Elin Ekholms råd till kvinnor med vulvodyni:

  • Gör inte sådant som gör ont. Det finns andra sätt att ha sex som inte gör ont. Prova er fram.
  • Berätta för din partner vad du vill och behöver
  • Sök vård och professionellt stöd


Elin Ekholms råd till dig som partner:

  • Våga fråga om vad din partner vill och behöver.
  • Visa empati och bekräfta din partners upplevelse.

– Det visar hur betydelsefull parrelationen och den gemensamma kommunikationen är vid smärtsamt sex, säger Elin Ekholm.
 
Vulvodyni – när tryck eller beröring leder till en intensiv brännande smärta i underlivet. Det kan göra ont att ha sex, använda trånga byxor eller cykla. Men det finns ingen fysisk orsak, som till exempel en skada i vävnad, som förklarar smärtan. Statistik visar att var tionde kvinna mellan 21 och 25 år lider av smärtor vid samlag.
 
Elin Ekholm har undersökt hur relationer och normer runt sex påverkar hur kvinnor med vulvodyni upplever och hanterar smärtan.

Svårt att uttrycka sexuella önskemål

I en av forskningsstudierna har forskarna filmat par som pratar om sin sexuella relation och jämfört detta med självskattningar av smärta och svårigheter att uttrycka sexuella önskemål. Analyserna visar att kvinnor som möts av empati från sin partner rapporterar mindre smärta och mindre svårigheter att prata om sina sexuella behov.
 
– Det var förvånande att sambandet var så tydligt mellan empatisk sexuell kommunikation - och mindre smärta och svårigheter att uttrycka sina behov i den sexuella relationen bland kvinnor med vulvodyni, säger Elin Ekholm.
 
En annan studie i avhandlingen visar att kvinnor som hanterar smärtan genom att pendla mellan att undvika intimitet och att uthärda smärtsamt sex, mår sämst.
 
– De är klämda mellan två rädslor. Rädslan att inte räcka till för sin partner och rädslan för smärtan.

Undvika sex så länge de kan

Kvinnorna försöker undvika sex så länge de kan. Samtidigt upplever de att de riskerar att förlora eller göra sin partner besviken, och står därför ut med sex fast det gör ont efter en tid.
 
– Vissa undviker all intimitet med sin partner. De vill inte göra något som kan leda till sex, till exempel lägga sig samtidigt, kyssa sin partner eller i vissa fall inte ens sitta i samma soffa.
 
Nästan all forskning om vulvodyni har undersökt heterosexuella par. I en av Elin Ekholms studier deltog kvinnor som lever i samkönade par och de berättade att de hade nytta av att tidigare ha utmanat normer.
 
– De hade redan innan de drabbades av vulvodyni pratat öppet om sex och diskuterat sina behov och önskemål, vilket var hjälpsamt i att hantera smärtan.

En nyckel är kommunikation 

Forskningsresultaten visar att faktorer som är kopplade till partnern och relationen bör inkluderas i bedömning och behandling av vulvodyni och att en nyckel är kommunikation. Att kunna prata om sex men också om oron och rädslan som smärtan för med sig.
 
– Vulvodyni kräver mer kommunikation än många brukar ha i sina sexuella relationer – om sex, smärta, normer, oro och rädsla. Därför behöver vi utveckla behandlingar som riktar in sig på sexuell kommunikation och relationer, och som också tar hänsyn till de normer som finns runt sex.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat